Author Archives: antikvariat

Missale Nidrosiense 500 år

Den 25 maj är det exakt 500 år sedan Missale Nidrosiense lämnade tryckpressarna i Köpenhamn. Missalet trycktes för ärkestiftet i Nidaros, dagens Trondheim. Då innefattade stiftet hela Norge och även Island, Grönland och en rad öar i Nordsjön samt delar av nuvarande Sverige. Missalet räknas som Norges första tryckta bok och tre exemplar (vilka tillhör Norges nationalbibliotek) ingår i Norges dokumentarv.

I samband med detta jubileum sänder vi ut den bifogade katalogen där ett exemplar av Missalet finns till salu. Det har bland annat tillhört en kyrkoherde i Oslo på 1600-talet, den danska kungen Kristian VI på 1700-talet, hertigen av Parma på 1800-talet och ropades 1932 in på auktion av den svenska storsamlaren Thore Virgin.

Klicka här för att se katalogen!

Nyhetsbrev 324

Detta nyhetsbrev inleds med fyra arbeten av H. C. Andersen utgivna i Sverige och innehåller vidare bland annat två intressanta volymer med berättelser om hälsotillståndet i Sverige under 1750- och 1760-talen, den rara första svenska översättningen av Blighs resa, Bureus utgåva av ”Konungastyrelsen” och Johannes Magnus ”Historia metropolitanae”. Fina band sitter på många av posterna, till exempel på Högbergs ”Svensk flora”, Oxenstiernas ”Skördarne”, Sjöbergs ”Skaldestycken”, ”Svenska patriotiska sällskapets handlingar” och Ödmanns ”Hågkomster”. Intressanta inblickar i svensk lärdomshistoria återfinns i Dals ”Specimen biographicum” där Johan Hadorph och Elias Brenner samt de isländska översättarna vid Antikvitetskollegiet biograferas.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 323

Efter ett långt uppehåll kommer här årets första nyhetsbrev. Det innehåller som vanligt 25 nykatalogiserade poster, denna gång med äldre rara böcker från 1539 till 1865. Den äldsta boken är en tidig upplaga av Johannes Boemus berömda och många gånger omtryckta kulturhistoria ”Omnium gentium mores, leges & ritus”. Från samma sekel är första upplagan av Thietmar av Merseburgs medeltida tyska krönika, vilken tillhört Gustav III. Från nästa århundrade finns den engelska översättningen av Johannes Schefferus ”The history of Lapland” tryckt 1674 och 1700-talet är rikt representerat med verk av bland andra Anders Berch, Anders Chydenius, Jonas Hallenberg, Abraham Sahlstedt och Eric Tuneld samt av den vackra dukatupplagan av ”Sveriges rikes lag” tryckt 1780. Atterbom och Tegnér i fina band tillhör urvalet från 1800-talet, liksom två nära nog uniformt bundna volymer av Per Henrik Ling, vilka troligen ursprungligen tillhört samma bibliotek för att sedan under lång tid ha gått skilda vägar tills de nyligen möttes igen på antikvariatet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Cyberkatalog 26

Det nya året inleds med en rikt illustrerad cyberkatalog som innehåller 60 poster äldre svensk topografisk litteratur. Det är ett fint urval från 1656 till 1875 där många av klassikerna på området trängs, alltifrån Bagge och Bexell till Wittingh och Åhstrand. Här återfinns även en del reseskildringar författade av bland andra Linné, Marryat, Ogier och Outhier. Av den sistnämnda finns både kvarto- och oktavupplagan. Vidare innehåller katalogen en del 1800-talsromaner med topografiska motiv, företrädesvis från Stockholm.

Många av posterna härrör ur fina topografiska bibliotek som har tillhört samlare som Bengt Bernström, Arvid och Rosa Hernmarck samt Fredrik Vult von Steijern, liksom ur herrgårdsbibliotek som Biby, Säbylund och Vegeholm.

Klicka här för att läsa katalogen!

Nyhetsbrev 322

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets avdelning för litteratur- och lärdomshistoria. Här samsas teaterhistoria med litteratur om svenskar i utlandet, konstkataloger med dagboksutgåvor. Här finns bland annat Hedvig Elisabeth Charlottas ”Dagbok” i nio volymer, vilka tillhört Henning Mankell.

Klicka här för att läsa Nyhetsbrevet!

 

 

Nyhetsbrev 321

Detta nyhetsbrev innehåller 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek. Här finns ett antal topografiska verk, andra som rör sjörövare och sjöfart, bland annat Månssons sjöbok i den ovanliga tredje upplagan från 1725 och en del verk ur världslitteraturen i svensk översättning. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Tartuffe, ”Macbeth” och ”Tusen och en natt”. Ett annat inflytelserikt verk är Machiavellis ”Fursten” i den första svenska översättningen, vilken utgavs tillsammans med Fredrik den stores kommentarer. Ett intresse för äldre svensk folklitteratur framskymtar också i materialet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 320

Dagens nyhetsbrev innehåller 25 verk från antikvariatets modernitetsavdelning. De har alla tillhört författaren Henning Mankell (1948-2015) som var en trogen och intresserad kund till antikvariatet från och med 2002. Den första affären var ett antal Strindbergsbrev ur katalog 36 och ett av dessa skänkte han till sin svärfar Ingmar Bergman. Det såldes igen på auktionen efter denne 2009.

I urvalet syns några tidiga svenska översättningar av Conan Doyle, en rad fint inbundna arbeten av Gunnar Ekelöf, en komplett svit av tidskriften ”Puss”, ett antal Göran Sonnevidiktsamlingar med dedikation och flera originalupplagor av August Strindberg, bland andra ”Röda rummet” och ”Hemsöborna”.

I ett kommande nyhetsbrev presenteras 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 13 september. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 319

Säsongens tredje nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från 1700- och 1800-talen. Det domineras av en serie mycket fint inbundna romaner av Sophie von Knorring i vackra band från Gustaf Hedbergs bokbinderi och som tillhört Bengt Bernström.

Nyhetsbrevet innehåller vidare bland annat Carlesons ”Försök til swänska skalde-konstens uphielpande” från 1737, som är den första egentliga lyriska antologin i Sverige, ett fint bundet exemplar av Anders Celsius ”Arithmetica” i upplagan från 1754 och Olof Celsius ”Konung Gustaf den förstes historia” i ett charmigt band med del I i den andra upplagan som utgavs utan författarens vetskap.

Två arbeten av rudbeckianen Johan Göransson återfinns i oskurna exemplar, dels ”Is atlinga” från 1747, dels hans Snorreutgåva från 1746. Båda dessa häften och ett antal andra volymer härrör från det Celsingska biblioteket på Biby.

Intressant är att jämföra nyhetsbrevets båda exemplar av Sturtzenbechers ”Ingeniör lexikon”, där det ena är tryckt på mycket tjockt papper.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!