Author Archives: antikvariat

Nyhetsbrev 329

Antikvariatet önskar en god fortsättning på det nya året med det nya decenniets första nyhetsbrev, nummer 329 i ordningen. Det innehåller ett nykatalogiserat urval om 25 fackböcker i fina exemplar, alltifrån Johan Axel Almquists företagsmonografi ”Graningeverken” till Sigurd Wallins ”Nordiska museets möbler från svenska herremanshem”. De och en rad andra arbeten är mycket välbundna. Här finns också några av Hilding Pleijels kyrkohistoriska arbeten i hans egna exemplar, liksom ett samlingsband med hans fars arbeten, delvis med dedikation till sonen Hilding.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 328

Detta nyhetsbrev innehåller ett fint urval bokväsen där de flesta av de 25 posterna har intressanta provenienser av framstående svenska boksamlare. Bland ägarnamnen kan nämnas Gustaf Bernström, Arvid Hernmarck, Per Hierta, Johannes Rudbeck, Per A. Sjögren, Otto Smith och Thore Virgin. Flertalet är dessutom fint omhändertagna och den insats som boksamlare kan göra för att förädla sin samling i samarbete med duktiga bokbindare finns det många goda exempel på här.

Några klassiska kataloger över boksamlingar tillhör urvalet med samlarnamn som Bowallius, Gyldenstolpe, Ossbahr, Sederholm och Silfverstolpe. Här återfinns även Linnströms ”Svenskt boklexikon” med fortsättningar i form av ”Svensk bok-katalog”, vilka tillsammans förtecknar den svenska bokutgivningen 1830-95.

Ett intressant kluster är ett antal böcker rörande den äldsta boktryckerihistorien som tillhört Per Hierta och sedan Otto Smith.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 327

I detta nyhetsbrev presenteras bland annat ett tiotal olika verk med handkolorerade illustrationer, huvudsakligen rörande botanik, zoologi och medicin. Linnélärjungen Sven Hedins två arbeten om smittkoppor tillhör de tidigaste svenska arbetena som beskriver Edward Jenners epokgörande vaccinationsmetod och de första med illustrationer. Charmiga är den zoologiska barnboken Djur-kabinett av Cornelius med handkolorerade graverade planscher och Bonde-stolpe av Wulfschmidt med handkolorerade träsnittsillustrationer.

Ett ståtligt exemplar av Commines historik över Frankrikes historia under 1400-talets andra hälft är tryckt 1624 och därmed den äldsta boken i nyhetsbrevet. Arbetet ingår i Eric Schroderus omfångsrika översättargärning, som är ett intressant samlarområde bara i sig själv.

Två arbeten av krigshistorikern och politikern Julius Mankell kommer båda ur R. M. Klinckowströms bibliotek på Stafsund och har sedan tillhört Henning Mankell.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 326

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade bokväsentitlar alltifrån katalogen över Axel Abramsons dramatiksamling i hans eget exemplar till Thore Virgins Förteckning öfver mina böcker i dennes eget exemplar. Båda är fint bundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi, det ena tidigt och det andra sent i firmans historia.

Här finns även många andra fint bundna exemplar och dessutom en rad av Arthur Sjögrens skrifter.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Gamla bokens dagar

Antikvariatet kommer att delta i mässan Gamla bokens dagar i Lund den 20-21 september 2019. Redan nu passar vi också på att nämna datumen för nästa års antikvariatsmässa i Konstakademien som är den den 7-8 mars 2020.

 

Nyhetsbrev 325

Andra halvårets första nyhetsbrev innehåller 25 äldre svenska böcker från Almquist till Ödmann. Här finns Bergmans handledning för tillverkning av mineralvatten, Hallmans ”Skrifter” med den sällsynta planschen föreställande Bakelse-Jeanna, en komplett och uniform svit av Nilssons ”Skandinavisk fauna” och Sparrmans ovanliga översättning av Vancouvers ”En upptäckts-resa” med sina fina planscher. Boutauld har tillhört J. J. von Scheven, Carleson har en inskriven extra dikt och provpsalmboken 1765-67 en inskrift av bokbindaren.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Missale Nidrosiense 500 år

Den 25 maj är det exakt 500 år sedan Missale Nidrosiense lämnade tryckpressarna i Köpenhamn. Missalet trycktes för ärkestiftet i Nidaros, dagens Trondheim. Då innefattade stiftet hela Norge och även Island, Grönland och en rad öar i Nordsjön samt delar av nuvarande Sverige. Missalet räknas som Norges första tryckta bok och tre exemplar (vilka tillhör Norges nationalbibliotek) ingår i Norges dokumentarv.

I samband med detta jubileum sänder vi ut den bifogade katalogen där ett exemplar av Missalet finns till salu. Det har bland annat tillhört en kyrkoherde i Oslo på 1600-talet, den danska kungen Kristian VI på 1700-talet, hertigen av Parma på 1800-talet och ropades 1932 in på auktion av den svenska storsamlaren Thore Virgin.

Klicka här för att se katalogen!

Nyhetsbrev 324

Detta nyhetsbrev inleds med fyra arbeten av H. C. Andersen utgivna i Sverige och innehåller vidare bland annat två intressanta volymer med berättelser om hälsotillståndet i Sverige under 1750- och 1760-talen, den rara första svenska översättningen av Blighs resa, Bureus utgåva av ”Konungastyrelsen” och Johannes Magnus ”Historia metropolitanae”. Fina band sitter på många av posterna, till exempel på Högbergs ”Svensk flora”, Oxenstiernas ”Skördarne”, Sjöbergs ”Skaldestycken”, ”Svenska patriotiska sällskapets handlingar” och Ödmanns ”Hågkomster”. Intressanta inblickar i svensk lärdomshistoria återfinns i Dals ”Specimen biographicum” där Johan Hadorph och Elias Brenner samt de isländska översättarna vid Antikvitetskollegiet biograferas.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 323

Efter ett långt uppehåll kommer här årets första nyhetsbrev. Det innehåller som vanligt 25 nykatalogiserade poster, denna gång med äldre rara böcker från 1539 till 1865. Den äldsta boken är en tidig upplaga av Johannes Boemus berömda och många gånger omtryckta kulturhistoria ”Omnium gentium mores, leges & ritus”. Från samma sekel är första upplagan av Thietmar av Merseburgs medeltida tyska krönika, vilken tillhört Gustav III. Från nästa århundrade finns den engelska översättningen av Johannes Schefferus ”The history of Lapland” tryckt 1674 och 1700-talet är rikt representerat med verk av bland andra Anders Berch, Anders Chydenius, Jonas Hallenberg, Abraham Sahlstedt och Eric Tuneld samt av den vackra dukatupplagan av ”Sveriges rikes lag” tryckt 1780. Atterbom och Tegnér i fina band tillhör urvalet från 1800-talet, liksom två nära nog uniformt bundna volymer av Per Henrik Ling, vilka troligen ursprungligen tillhört samma bibliotek för att sedan under lång tid ha gått skilda vägar tills de nyligen möttes igen på antikvariatet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!