Blog

Bokerbjudande veterinärbibliotek

Antikvariatet kan erbjuda tre olika kataloger över två olika veterinärbibliotek. De innehåller självfallet fylliga avdelningar inom veterinärmedicin men också en mängd kringlitteratur om till exempel hippologi och i fallet med Åkessons katalog även en mängd äldre naturalhistoria och liknande. De kostar 150 kronor styck.

erb4_samlingsbild

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog öfver k. Veterinär-institutets i Stockholm boksamling intill 1 jan. 1899. Sthlm, 1899. VI,229 s. Häftad.
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3302. Den första katalogen över Veterinärinstitutets boksamling utkom 1864, ett supplement som täcker åren 1865-1875 utkom 1876. Detta är således den tredje katalogen i ordningen, som alltså sträcker sig fram till 1899. En ny katalog utkom 1936 och då hade institutionen bytt namn till Veterinärhögskolan. Innehåller bland annat avdelningar som ”Människans och husdjurens anatomi”, ”Patologisk anatomi; parasiter”, ”Hofbeslagslära och hofsjukdomar”, ”Hästskötsel” och ”Ridkonst och hästsport”.

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog över k. Veterinärhögskolans boksamling. Sthlm, (1922)-1936. (4),583 s. Häftad.
Den fjärde katalogen över Veterinärhögskolans bibliotek, den tredje och föregående utkom 1899. Arbetet med förevarande katalog påbörjades redan 1921, men på grund av ekonomiska svårigheter utkom den först 1936 – 15 år senare. Innehåller avdelningarna ”Bok- och biblioteksväsen”, ”Skrifter av allmänt och blandat innehåll”, ”Religion”, ”Filosofi”, ”Uppfostran och undervisning”, ”Språkvetenskap”, ”Skönlitteratur”, ”Musik”, ”Historia”, ”Biografi (med genealogi)”, ”Antropologi”, ”Geografi”, ”Samhälls- och rättsvetenskap samt statistik”, ”Teknologi”, ”Ekonomi”, ”Rid- och körsport”, ”Krigsväsen”, ”Matematik”, ”Naturvetenskap” och ”Medicin” och ”Veterinärmedicin”. Den sistnämnda avdelningen är självfallet den dominerande.

ÅKESSON, MARGARETA. Katalog över den äldre boksamlingen vid Veterinärinrättningen i Skara. Sthlm, 1954. Porträtt,(2),VII,(1 blank),277,(2) s. Häftad.
Här ingår Peter Hernquists omfångsrika bibliotek. Innehåller bland annat avdelningar inom ”Hippologi”, ”Ekonomi. Kokböcker”, ”Trädgårds- och skogsskötsel”, ”Läkarvetenskap”, ”Anatomi, fysiologi, histologi m.m.”, ”Farmakopéer”, ”Farmakologi”, ”Allmän naturvetenskap”, ”Botanik”, ”Zoologi” och ”Fysik, kemi”. En rik och mycket intressant boksamling med många ovanliga böcker och småskrifter inom betydligt bredare ämnesfält än ren veterinärmedicin.

Torsdag 30 oktober

Vi repeterar för säkerhets skull: Mats Rehnström är alltså inte tillgänglig idag under öppettiden, men vi har dock öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30. Välkomna!

Torsdag den 30 oktober

…kommer Mats Rehnström inte att vara anträffbar i butiken. Alltså: Nu på torsdag den 30 oktober kommer Mats Rehnström inte att vara på plats under öppettiden.

Men vi har öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30.

Bokerbjudande: Björn Löwendahl

Björn Löwendahl som dog förra året startade sitt första antikvariat i Uppsala på 1960-talet, tog över Björck & Börjessons antikvariat 1976 och var sedan bosatt i Stockholm men hade senare även filial i London och mot slutet av sitt liv i Thailand. Han är den mest internationella antikvariatsbokhandlare som Sverige haft och vi kan erbjuda två av hans finaste kataloger.

lowndahl(LÖWENDAHL, BJÖRN) Björck & Börjesson. Catalogue 522. Bibliotheca asiatica. Part 1. Sthlm, 1990. Front,128 s. & plr. Häftad. Nyskick.
Allt som utkom. Planscherna utgörs av fina bokavbildningar i färg och svartvitt. Innehåller: ”Ancient near eastern texts”, ”Description of Hangzhou. Manuscript dated 1583”, ”A rubbing of the inscription on the Stele at Xi’an”, ”Songjiang prefecture. Manuscript map, Songjiang, between 1661 and 1725”, ”Manuscript extracts presented to lady Chambers”, ”European books on Asia in chronological order”, ”Danish endeavours in India”, ”Sueco – Sinica/Indosinica & the Swedish East India company”, ”Asian imprints in chronological order” och ”’Mélanges sur la Chine’ (writings by Remusat and others)” samt en referenslista och ett index.
Pris: 200:-

(LÖWENDAHL, BJÖRN) Björn Löwendahl rare books. Catalogue no. 10. The Swedish catalogue. London, 2000. Front,222 s. & plr. Häftad. Nyskick.
Omsorgsfullt skriven och formgiven antikvariatskatalog. Planscherna i både färg och svartvitt. Innehåller avdelningarna ”History & church history”, ”Local history”, ”Husbandry & technology 1670-1850”, ”Overseas trade & sailing descriptions”, ”War booty & other distinguished provenances”, ”Science printed abroad”, ”Emigration”, ”Provocative books and their reception or suppression”, ”Women writers”, ”Gunnar Myrdal. A collection” och ”Sweden and the Nobel prize for literature”. Den sistnämnda avdelningen presenterar fylliga samlingar av verk av de svenska Nobelpristagarna Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson och Harry Martinson. De kompletterar i flera fall de gängse bibliografierna över respektive författarskap.
Pris: 150:- Slutsåld!

Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad.

Antikvariatet är som bekant beläget i Konstakademiens hus i Stockholm. I dagarna har en ny intressant skrift utkommit om kvarteret Uttern som är husets namn. Den innehåller en översikt av byggnadens historia från 1671 till idag med en ingående beskrivning av senare tiders restaureringar och ombyggnader. Den är tänkt som ett underlag för den stundande byggnadsminnesförklaringen av huset och kan beställas från oss för 150 kronor.

uttern(LINDVALL, JÖRAN) Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad. Bebyggelsehistorisk inventering. [=omslagstitel]. Sthlm, 2014. 91 s.
Häftad. I nyskick.
Rikligt illustrerad. Konstakademiens skriftserie nr 19. Innehåller: ”Bebyggelseinventering”, ”Kvarteret Utterns äldre historia”, ”Det Blomska huset”, ”Den nuvarande akademibyggnadens tillkomst”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1897-1961”, ”Byggnadsstyrelsens förvaltning 1962-1977”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1977-2004”, ”Byggnadens upprustning 2005-2014”, ”Orörda, eller nästan orörda, interiörer” och bilagor. Sammanställd inför byggnadsminnesförklaring av huset. Huset byggdes ursprungligen 1671 av Axel Sparre efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och skänktes 1775 av Gerhard Meyer till Konstakademien. Akademien byggde dels om det på 1840-talet efter ritningar av Fredrik Blom, dels på 1890-talet efter ritningar av Erik Lallerstedt.
Pris: 150:-