Blog

Torsdag den 18 december

Nu på torsdag kommer Mats Rehnström vara tillgänglig först från cirka klockan 17 och framåt.

Vi har dock öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30.

Välkomna!

Bokerbjudande Carolina Brown

Vi kan erbjuda följande titel:

brownBROWN, CAROLINA. Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. A.a. (Tallin), 2012. 488 s.
Illustrerat opappbd.
Avhandlingen framlades vid Uppsala universitet. Den rikligt illustrerade boken behandlar relationen mellan 1700-talets porträttkonst och tidens litterära scen – i porträttens samspel med tidens romaner, teaterpjäser och operor. Utöver det vitt spridda bruket att låta avbilda sig som herdinna, diskuteras även andra litterära teman – som den återkommande viljan att avbilda sig med en bok i handen, eller att uppträda i turkisk dräkt, som sultaninna.

Pris: 240:-

Bokerbjudande Per-Erik Lindahl

Vi kan erbjuda följande två bokhistoriska titlar av Per-Erik Lindahl:

lindahl1LINDAHL, PER-ERIK. Att hylla boktryckare under 1600-talet och andra bokhistoriska studier. Karlskrona, 1990. 67,(2) s.
Häftad.
Tryckt i 600 exemplar. Innehåller uppsatserna ”Att hylla boktryckare under 1600-talet”, ”Reverens för en 500-åring”, ”Småtryck, småskrifter, originaltryck”, ”Jørgen och Georg Hantsch”, ”Från Sorö akademi till Hemmesdynge prästgård”, ”Ej hos Collijn”, ”Ej hos Stricker” och ”Efterskrift”.
Pris: 100:-

 

 

 

 

 

lindahl2LINDAHL, PER-ERIK. Från Braut-Anund till Vilhelm Ekelund, 12 otidsenliga studier. Karlskrona, 1999. 113,(1) s.
Häftad.
”Privattryck” i 600 exemplar. Innehåller uppsatserna ”Johannes Schefferus, drottning Christina – och en frontespis”, ”Boktryckerier i Skåne efter freden i Roskilde till ca 1800”, ”A book with a pedigree”, ”Bland örnar, svanar och elefanter. Några sidor om äldre danica”, ”Tre dedikationer från svenskt 1600-tal”, ”När Sverige gick miste om ett värdefullt bibliotek”, ”Sörby och Gumlösa kyrkobibliotek”, ”Braut-Anunds grav i Åraslöv”, ”Om guld i det forna Vä”, ”Gumlösa kyrkas bränder 1904- och 1612”, ”Hermelin, Strindberg och blinda Hilda” och ”Horatius, Ekelund och Gustav Schlyter”.
Pris: 150:-

Bokerbjudande veterinärbibliotek

Antikvariatet kan erbjuda tre olika kataloger över två olika veterinärbibliotek. De innehåller självfallet fylliga avdelningar inom veterinärmedicin men också en mängd kringlitteratur om till exempel hippologi och i fallet med Åkessons katalog även en mängd äldre naturalhistoria och liknande. De kostar 150 kronor styck.

erb4_samlingsbild

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog öfver k. Veterinär-institutets i Stockholm boksamling intill 1 jan. 1899. Sthlm, 1899. VI,229 s. Häftad.
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3302. Den första katalogen över Veterinärinstitutets boksamling utkom 1864, ett supplement som täcker åren 1865-1875 utkom 1876. Detta är således den tredje katalogen i ordningen, som alltså sträcker sig fram till 1899. En ny katalog utkom 1936 och då hade institutionen bytt namn till Veterinärhögskolan. Innehåller bland annat avdelningar som ”Människans och husdjurens anatomi”, ”Patologisk anatomi; parasiter”, ”Hofbeslagslära och hofsjukdomar”, ”Hästskötsel” och ”Ridkonst och hästsport”.

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog över k. Veterinärhögskolans boksamling. Sthlm, (1922)-1936. (4),583 s. Häftad.
Den fjärde katalogen över Veterinärhögskolans bibliotek, den tredje och föregående utkom 1899. Arbetet med förevarande katalog påbörjades redan 1921, men på grund av ekonomiska svårigheter utkom den först 1936 – 15 år senare. Innehåller avdelningarna ”Bok- och biblioteksväsen”, ”Skrifter av allmänt och blandat innehåll”, ”Religion”, ”Filosofi”, ”Uppfostran och undervisning”, ”Språkvetenskap”, ”Skönlitteratur”, ”Musik”, ”Historia”, ”Biografi (med genealogi)”, ”Antropologi”, ”Geografi”, ”Samhälls- och rättsvetenskap samt statistik”, ”Teknologi”, ”Ekonomi”, ”Rid- och körsport”, ”Krigsväsen”, ”Matematik”, ”Naturvetenskap” och ”Medicin” och ”Veterinärmedicin”. Den sistnämnda avdelningen är självfallet den dominerande.

ÅKESSON, MARGARETA. Katalog över den äldre boksamlingen vid Veterinärinrättningen i Skara. Sthlm, 1954. Porträtt,(2),VII,(1 blank),277,(2) s. Häftad.
Här ingår Peter Hernquists omfångsrika bibliotek. Innehåller bland annat avdelningar inom ”Hippologi”, ”Ekonomi. Kokböcker”, ”Trädgårds- och skogsskötsel”, ”Läkarvetenskap”, ”Anatomi, fysiologi, histologi m.m.”, ”Farmakopéer”, ”Farmakologi”, ”Allmän naturvetenskap”, ”Botanik”, ”Zoologi” och ”Fysik, kemi”. En rik och mycket intressant boksamling med många ovanliga böcker och småskrifter inom betydligt bredare ämnesfält än ren veterinärmedicin.

Torsdag 30 oktober

Vi repeterar för säkerhets skull: Mats Rehnström är alltså inte tillgänglig idag under öppettiden, men vi har dock öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30. Välkomna!