Blog

Bokerbjudande: Björn Löwendahl

Björn Löwendahl som dog förra året startade sitt första antikvariat i Uppsala på 1960-talet, tog över Björck & Börjessons antikvariat 1976 och var sedan bosatt i Stockholm men hade senare även filial i London och mot slutet av sitt liv i Thailand. Han är den mest internationella antikvariatsbokhandlare som Sverige haft och vi kan erbjuda två av hans finaste kataloger.

lowndahl(LÖWENDAHL, BJÖRN) Björck & Börjesson. Catalogue 522. Bibliotheca asiatica. Part 1. Sthlm, 1990. Front,128 s. & plr. Häftad. Nyskick.
Allt som utkom. Planscherna utgörs av fina bokavbildningar i färg och svartvitt. Innehåller: ”Ancient near eastern texts”, ”Description of Hangzhou. Manuscript dated 1583”, ”A rubbing of the inscription on the Stele at Xi’an”, ”Songjiang prefecture. Manuscript map, Songjiang, between 1661 and 1725”, ”Manuscript extracts presented to lady Chambers”, ”European books on Asia in chronological order”, ”Danish endeavours in India”, ”Sueco – Sinica/Indosinica & the Swedish East India company”, ”Asian imprints in chronological order” och ”’Mélanges sur la Chine’ (writings by Remusat and others)” samt en referenslista och ett index.
Pris: 200:-

(LÖWENDAHL, BJÖRN) Björn Löwendahl rare books. Catalogue no. 10. The Swedish catalogue. London, 2000. Front,222 s. & plr. Häftad. Nyskick.
Omsorgsfullt skriven och formgiven antikvariatskatalog. Planscherna i både färg och svartvitt. Innehåller avdelningarna ”History & church history”, ”Local history”, ”Husbandry & technology 1670-1850”, ”Overseas trade & sailing descriptions”, ”War booty & other distinguished provenances”, ”Science printed abroad”, ”Emigration”, ”Provocative books and their reception or suppression”, ”Women writers”, ”Gunnar Myrdal. A collection” och ”Sweden and the Nobel prize for literature”. Den sistnämnda avdelningen presenterar fylliga samlingar av verk av de svenska Nobelpristagarna Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson och Harry Martinson. De kompletterar i flera fall de gängse bibliografierna över respektive författarskap.
Pris: 150:- Slutsåld!

Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad.

Antikvariatet är som bekant beläget i Konstakademiens hus i Stockholm. I dagarna har en ny intressant skrift utkommit om kvarteret Uttern som är husets namn. Den innehåller en översikt av byggnadens historia från 1671 till idag med en ingående beskrivning av senare tiders restaureringar och ombyggnader. Den är tänkt som ett underlag för den stundande byggnadsminnesförklaringen av huset och kan beställas från oss för 150 kronor.

uttern(LINDVALL, JÖRAN) Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad. Bebyggelsehistorisk inventering. [=omslagstitel]. Sthlm, 2014. 91 s.
Häftad. I nyskick.
Rikligt illustrerad. Konstakademiens skriftserie nr 19. Innehåller: ”Bebyggelseinventering”, ”Kvarteret Utterns äldre historia”, ”Det Blomska huset”, ”Den nuvarande akademibyggnadens tillkomst”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1897-1961”, ”Byggnadsstyrelsens förvaltning 1962-1977”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1977-2004”, ”Byggnadens upprustning 2005-2014”, ”Orörda, eller nästan orörda, interiörer” och bilagor. Sammanställd inför byggnadsminnesförklaring av huset. Huset byggdes ursprungligen 1671 av Axel Sparre efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och skänktes 1775 av Gerhard Meyer till Konstakademien. Akademien byggde dels om det på 1840-talet efter ritningar av Fredrik Blom, dels på 1890-talet efter ritningar av Erik Lallerstedt.
Pris: 150:-

Livrustkammarens falkjaktsbibliotek

Vi har fått in nya exemplar av boken ”Livrustkammarens falkjaktsbibliotek”, som sålde slut nyligen. Fullständig katalogisering och prisuppgift följer här nedan:

29816AANDERSSON, HENRIK. Livrustkammarens falkjaktsbibliotek. Bibliografisk förteckning över Thorvald Lindquists samling och övrig falkjaktslitteratur i Livrustkammarens bibliotek. [=omslagstitel]. Katrineholm, 1999. 72 s.
Häftad.
Samlingen förvärvades av museet 1944 och omfattar 114 verk bundna i 94 volymer. Thorvald  Lindquist (1899-1976) började snart bygga upp en andra samling som han sålde 1973.
Pris: 150:-

Ny hemsida!

Hej!

Som du antagligen har märkt vid det här laget har antikvariatet en ny hemsida. Välkommen att surfa runt. Om du har några frågor går det bra att mejla till: magnus [at] rehnstroem.se

Magnus_namnteckning

 

 

 

Magnus Wallin