Blog

Nyhetsbrev 317

Efter en varm sommar, där även värmen i antikvariatets lokaler slagit alla rekord, är det dags för säsongens första nyhetsbrev. Det innehåller äldre rara småskrifter tryckta mellan 1669 och 1866. Här finns bland andra ett sällsynt arbete översatt av en blott 17-årig Bellman som även innehåller hans tidigaste kända originaldikt, Bilbergs kalenderreform från 1699, vilken gjorde att Sverige 1700–12 hade en helt egen tideräkning, en rad svenska judaicaskrifter från 1700- och 1800-talen, Carl Nyréns skrift om ”håningens bruk och nytta” och ett intressant exemplar av Törnstens bok om linvävning från 1757 med samtida kompletterande handskrift.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Med vänliga hälsningar!
Mats Rehnström

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 5 juli. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 24 maj. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 316

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets bokväsenavdelning. De flesta posterna är bra bundna. Första postens skimrande pappband är en favorit tillsammans med de läckra små banden som omsluter nr 6 respektive 8.

Här finns två konsthistoriska bibliografier, nämligen Björkboms och Malmborgs ”Svensk porträttlitteratur” och Maja Lundqvists ”Svensk konsthistorisk bibliografi”. Den förra är ett fint proveniensexemplar i bra halvklotband, den senare möjligen det finast bundna exemplar som finns av denna titel.

Flera festskrifter med fylligt innehåll återfinns i katalogen, se t.ex. de som är tillägnade Boëthius, Hierta och Rudbeck.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 315

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker från fyra sekel, 1587-1861. Bland dessa kan nämnas Brummers jaktförordningar, Dahlgrens ”Odalgumman”, Jacobssons ”Friherre Joachim Eleasar van Bangenhaas’s äfventyrliga upptäckts-resor” som tillhört C. F. Dahlgren, Nordbergs och Gyllings biografi över Karl XII med många medaljplanscher och några romaner av Wilhelmina Stålberg, vilka blivit fint inbundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi för Bengt Bernströms räkning. En komplett uppsättning av Tessins sällsynta stenstilar i folioupplagorna har bundits in i ett halvpergamentband av Johanna Röjgård.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 313

Detta nyhetsbrev innehåller äldre skrífter från 1700- och 1800-talen. Här finns t.ex. två fina svenska statskalendrar från 1780-talets slut som är bundna i samtida marokängband, Gustaf Lunds arga stridsskrift mot Växjöbiskopen Humble som fick tryckas utomlands och ”Serviska folksånger” som är Runebergs första separat publicerade arbete. Ett antal arbeten är fina oskurna exemplar i sina ursprungliga omslag.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Mathias Bjuggs ”Sagobrott” från 1792 är först i nyhetsbrevet och en av de klassiska svenska pekoraldikterna. Ett annat av hans verk ingår i den nya antologi som Daniel Möller sammanställt åt Litteraturbanken. Antologin innehåller även en intressant inledning av utgivaren. Läs den här.

 

Nyhetsbrev 312

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade skrifter från antikvariatets bokväsenavdelning. Bland dessa kan nämnas ett fint ex av minnesskriften över Karl Börjesson, två böcker som tillhört Arthur Sjögren, två bra referensverk om nordisk kartografi och ett samlingsband med Eric Österlunds antikvariatskataloger, vilket tillhört honom själv. Ytterligare några titlar kommer ur dennes rika referensbibliotek.

Några fina band härrör ur Gustaf Bernströms bibliotek och Schücks ”Bibliografiska och litteraturhistoriska anteckningar” har tillhört Per Hierta.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 311

Nyhetsbrev 311 innehåller nykatalogiserade rara gamla småskrifter. Bland dessa kan nämnas naturvetenskapliga arbeten av bland andra Browallius, Celsius och Gadd, Chydenius skrift om religionsfrihet och Sondéns om predikosjukan. En rad av skrifterna har anknytning till Finland, till exempel de två avslutande av Wexionius respektive Wrede.

Klicka här för att läsa Nyhetsbrevet!