Blog

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 24 maj. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 316

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets bokväsenavdelning. De flesta posterna är bra bundna. Första postens skimrande pappband är en favorit tillsammans med de läckra små banden som omsluter nr 6 respektive 8.

Här finns två konsthistoriska bibliografier, nämligen Björkboms och Malmborgs ”Svensk porträttlitteratur” och Maja Lundqvists ”Svensk konsthistorisk bibliografi”. Den förra är ett fint proveniensexemplar i bra halvklotband, den senare möjligen det finast bundna exemplar som finns av denna titel.

Flera festskrifter med fylligt innehåll återfinns i katalogen, se t.ex. de som är tillägnade Boëthius, Hierta och Rudbeck.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 315

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker från fyra sekel, 1587-1861. Bland dessa kan nämnas Brummers jaktförordningar, Dahlgrens ”Odalgumman”, Jacobssons ”Friherre Joachim Eleasar van Bangenhaas’s äfventyrliga upptäckts-resor” som tillhört C. F. Dahlgren, Nordbergs och Gyllings biografi över Karl XII med många medaljplanscher och några romaner av Wilhelmina Stålberg, vilka blivit fint inbundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi för Bengt Bernströms räkning. En komplett uppsättning av Tessins sällsynta stenstilar i folioupplagorna har bundits in i ett halvpergamentband av Johanna Röjgård.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 313

Detta nyhetsbrev innehåller äldre skrífter från 1700- och 1800-talen. Här finns t.ex. två fina svenska statskalendrar från 1780-talets slut som är bundna i samtida marokängband, Gustaf Lunds arga stridsskrift mot Växjöbiskopen Humble som fick tryckas utomlands och ”Serviska folksånger” som är Runebergs första separat publicerade arbete. Ett antal arbeten är fina oskurna exemplar i sina ursprungliga omslag.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Mathias Bjuggs ”Sagobrott” från 1792 är först i nyhetsbrevet och en av de klassiska svenska pekoraldikterna. Ett annat av hans verk ingår i den nya antologi som Daniel Möller sammanställt åt Litteraturbanken. Antologin innehåller även en intressant inledning av utgivaren. Läs den här.

 

Nyhetsbrev 312

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade skrifter från antikvariatets bokväsenavdelning. Bland dessa kan nämnas ett fint ex av minnesskriften över Karl Börjesson, två böcker som tillhört Arthur Sjögren, två bra referensverk om nordisk kartografi och ett samlingsband med Eric Österlunds antikvariatskataloger, vilket tillhört honom själv. Ytterligare några titlar kommer ur dennes rika referensbibliotek.

Några fina band härrör ur Gustaf Bernströms bibliotek och Schücks ”Bibliografiska och litteraturhistoriska anteckningar” har tillhört Per Hierta.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 311

Nyhetsbrev 311 innehåller nykatalogiserade rara gamla småskrifter. Bland dessa kan nämnas naturvetenskapliga arbeten av bland andra Browallius, Celsius och Gadd, Chydenius skrift om religionsfrihet och Sondéns om predikosjukan. En rad av skrifterna har anknytning till Finland, till exempel de två avslutande av Wexionius respektive Wrede.

Klicka här för att läsa Nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 310

Det nykatalogiserade materialet i detta nyhetsbrev är hämtat från antikvariatets modernitetsavdelning. Det inleds med fyra dedikationsexemplar av Elsa Beskow, bl.a. i hennes sista publicerade verk och domineras av verk av August Strindberg. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Ordalek och småkonst” komplett med den sällsynta tredje sången i ”Holländaren” och dramat ”Anno fyrtiåtta” i häftat skick.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 309

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker. Ett antal av dessa härrör ur Anders Wilhelm Hebbes bibliotek och har trevliga samtida band. Han levde 1779-1847 och var godsägare samt farbror till Wendela Hebbes man Clemens. Här finns också Fredrika Bremers ovanliga debut från 1828, ett flaggband på Gustaf af Klints ”Beskrifning om kusterne vid Östersjön” och Gualdos drottning Kristinabok i den engelska översättningen med proveniens Per Hierta.

Linnélärjungen Jonas Kiernanders ”Utkast til medicinal-lagfarenheten” utkom 1776 och trycktes från samma sats i två olika format, oktav och kvarto. Här finns båda varianterna representerade.

Två trevliga samlingsband ingår också i nyhetsbrevet, det ena med bland annat den första svenska översättningen av filosofen Johan Oxenstiernas ”Betrachtelser”, det andra med två geografiska texter och bundet för entomologen Carl Fredrik Fallén.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 308

Årets första nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets avdelning med litteratur- & lärdomshistoria. Som vanligt är ämnesbredden större än så och här återfinns till exempel flera konsthistoriska verk.

Många av böckerna i detta urval är fint bundna och flera härrör ur Thorsten Laurins bibliotek. Som en av ägarna av Norstedt & söner är det naturligt att han anlitade firmans eget bokbinderi och de band från detta som återfinns här är fina exempel på deras stora hantverksskicklighet och fina formgivning.

Mode, Tessin, Gustav III och hans tid är andra små teman i detta nyhetsbrev.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!