Blog

Nyhetsbrev 332

Detta nyhetsbrev innehåller 25 utvalda rara äldre böcker och småskrifter. Här återfinns svenska 1600-talstryck, Swedbergs bibel och psalmbok, klassisk svensk topografi i fina exemplar, två politiska skrifter från frihetstiden och tre tornerspelsskrifter från gustaviansk tid. En av dessa utkom i samband med Gustaf Mauritz Armfelts och Hedvig De la Gardies giftermål på Drottningholm i augusti 1785.

Messenius två utgåvor av medeltida rimkrönikor utkom 1615-16 och är här sammanbundna i ett fint band och har i tur och ordning tillhört Warmholtz, Nescher och Hierta. De är centrala arbeten i svensk historia och verkligt rara. På Ericsberg fanns till exempel bara det ena av dessa tryck.

Läs nyhetsbrevet här!

Newsletter 22

Here is the promised newsletter with translations as it’s theme. It contains 40 books that we were planning to bring to London, including authors like Byron, Dickens, Pope, Pushkin, Shakespeare and Young. A fine association copy of Hannah More’s ”Cœlebs” in stunning signed contemporary bindings and a very rare Swedish translation of Mary Wollstonecraft are worth special mention.

The first book is an interesting inscribed copy of Byron’s ”The corsair” in Swedish translation in which the hitherto unknown translator reveals himself in a handwritten dedicatory poem.

The four Pushkin volumes include all older separately printed translations of his works into Swedish and they are some of the earliest translations whatsoever of his texts.

Follow this link to read the Newsletter.

Newsletter 21

This weekend, London’s Rare Book Fair ”Firsts” would have taken place, with us among the participants. Instead there will be a virtual book fair which opens on Friday afternoon. We are taking part with twelve selected items and everyone is invited to visit the fair via this link.

Some of the other books that we were planning to bring to London we will instead be presenting in two Newsletters. The first one is linked below and contains a mixed selection. Our wistful longing is represented by some older guidebooks to London, but otherwise the subjects range from botany to shipbuilding.

Follow this link to read the first Newsletter.


The second Newsletter has translations as its theme, and will be sent out next week.

Cyberkatalog 27

Hilding Pleijel (1893-1988) föddes i Väckelsång i Växjö stift och hans far var kyrkoherden Henning Pleijel (1850-1922). Efter studier i Växjö och Lund disputerade han 1925 på doktorsavhandlingen ”Herrnhutismen i Sydsverige”. Han var professor i kyrkohistoria i Lund 1938-60 och grundade Kyrkohistoriska arkivet 1942, vars uppgift var ”att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid”. Syftet var närmast etnologiskt och Hilding Pleijel visade på den infallsvinkelns användbarhet i en lång rad kyrkohistoriska skrifter. Han skrev även delen rörande perioden 1680-1772 i den tyvärr aldrig färdigställda ”Svenska kyrkans historia”, utgiven 1933-46.

Pleijel byggde upp ett omfattande eget referensbibliotek, vilket successivt utvecklades till ett allt mer bibliofilt projekt, där han sökte representativa texter och viktiga upplagor som speglade den svenska kyrkohistorien, men även andra historiska ämnesfält. Hans specialområde rörande den svenska herrnhutismen blev väl tillgodosett i samlingen. 1980-81 valde han att genom Libris auktioner i tre fullmatade kataloger sälja de värdefullaste delarna av sitt bibliotek för att av de influtna medlen skapa stiftelser för religionsetnologisk forskning. Han påpekar i förordet till den första av auktionskatalogerna att ”Ingen yttre förmån kan ersätta den stilla glädje som forskaren förnimmer, när han vid dagens arbetsbord eller vid aftonlampans stilla sken får fördjupa sig i de gamla dokumenten. Någon gång kan det hända att han förnimmer en sällsam närvaro av de många tidigare ägare, som haft boken i sin hand”.

Genom tillfälligheternas spel har en mindre del ur hans bibliotek åter mötts här på antikvariatet. Böckerna har kommit hit på olika vägar, men det känns naturligt att presentera dem i ett gemensamt sammanhang. De allra flesta är nykatalogiserade för denna cyberkatalog.

Klicka här för att läsa katalogen!

Nyhetsbrev 331

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade poster med äldre böcker från 1700- och 1800-talen från Olof af Acrel till Göran Wahlenberg. Här finns bland annat Marcus Bergs ovanliga redogörelse om Nordafrika och sin fångenskap där tryckt 1757, första separata upplagan av Creutz ”Atis och Camilla” 1781 i ett nytt sidenband, ett tidigt svenskt klotband på Johan Johanssons skrift om svensk-norska unionen, ett märkligt utformat band på Karl XIV Johans ”Samling af bref” och Schefferus ”Swenska folkets äro-minne i ett band med guldbrokadpapper på pärmarna.

Genom Wahlenbergs ”Berättelse om mätningar” ansågs Sulitelma vara Sveriges högsta topp i ca 75 år. Den är illustrerad med fina vyer över berget både från svenska och norska sidan.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev 330

Antikvariatets 330:e nyhetsbrev kommer från den moderna avdelningen och är helt och hållet tillägnat den ständigt aktuelle August Strindberg. Fokus här ligger inte på de mest berömda romanerna och pjäserna utan på de mer udda, och svårfunna, aspekterna av Strindbergs vindlande författarskap. Bland höjdpunkterna kan nämnas nöjessällskapet ”Klubbens” handlingar från början av 1880-talet, Strindbergs alkemiska artiklar i den franska tidskriften ”L’Initiation”, de utkomna numren av den indragna tjuvupplagan av ”En dåres försvarstal” som utgavs under titeln ”Ett äktenskap” 1903, samt diktsamlingen ”Ordalek och småkonst” inklusive versen som Strindberg själv i sista sekunden förmådde förlaget att skära ut ur den redan tryckta boken. Inledningen till ”Fagervik och skamsund” med kontrasten mellan sommarnöjena i Fagervik och karantänstationen i Skamsund, kan väl i dessa dagar förtjäna ett särskilt omnämnande, här i Emil Scherings tyska översättning.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev 329

Antikvariatet önskar en god fortsättning på det nya året med det nya decenniets första nyhetsbrev, nummer 329 i ordningen. Det innehåller ett nykatalogiserat urval om 25 fackböcker i fina exemplar, alltifrån Johan Axel Almquists företagsmonografi ”Graningeverken” till Sigurd Wallins ”Nordiska museets möbler från svenska herremanshem”. De och en rad andra arbeten är mycket välbundna. Här finns också några av Hilding Pleijels kyrkohistoriska arbeten i hans egna exemplar, liksom ett samlingsband med hans fars arbeten, delvis med dedikation till sonen Hilding.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 328

Detta nyhetsbrev innehåller ett fint urval bokväsen där de flesta av de 25 posterna har intressanta provenienser av framstående svenska boksamlare. Bland ägarnamnen kan nämnas Gustaf Bernström, Arvid Hernmarck, Per Hierta, Johannes Rudbeck, Per A. Sjögren, Otto Smith och Thore Virgin. Flertalet är dessutom fint omhändertagna och den insats som boksamlare kan göra för att förädla sin samling i samarbete med duktiga bokbindare finns det många goda exempel på här.

Några klassiska kataloger över boksamlingar tillhör urvalet med samlarnamn som Bowallius, Gyldenstolpe, Ossbahr, Sederholm och Silfverstolpe. Här återfinns även Linnströms ”Svenskt boklexikon” med fortsättningar i form av ”Svensk bok-katalog”, vilka tillsammans förtecknar den svenska bokutgivningen 1830-95.

Ett intressant kluster är ett antal böcker rörande den äldsta boktryckerihistorien som tillhört Per Hierta och sedan Otto Smith.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 327

I detta nyhetsbrev presenteras bland annat ett tiotal olika verk med handkolorerade illustrationer, huvudsakligen rörande botanik, zoologi och medicin. Linnélärjungen Sven Hedins två arbeten om smittkoppor tillhör de tidigaste svenska arbetena som beskriver Edward Jenners epokgörande vaccinationsmetod och de första med illustrationer. Charmiga är den zoologiska barnboken Djur-kabinett av Cornelius med handkolorerade graverade planscher och Bonde-stolpe av Wulfschmidt med handkolorerade träsnittsillustrationer.

Ett ståtligt exemplar av Commines historik över Frankrikes historia under 1400-talets andra hälft är tryckt 1624 och därmed den äldsta boken i nyhetsbrevet. Arbetet ingår i Eric Schroderus omfångsrika översättargärning, som är ett intressant samlarområde bara i sig själv.

Två arbeten av krigshistorikern och politikern Julius Mankell kommer båda ur R. M. Klinckowströms bibliotek på Stafsund och har sedan tillhört Henning Mankell.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 326

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade bokväsentitlar alltifrån katalogen över Axel Abramsons dramatiksamling i hans eget exemplar till Thore Virgins Förteckning öfver mina böcker i dennes eget exemplar. Båda är fint bundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi, det ena tidigt och det andra sent i firmans historia.

Här finns även många andra fint bundna exemplar och dessutom en rad av Arthur Sjögrens skrifter.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!