Blog

Nyhetsbrev 326

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade bokväsentitlar alltifrån katalogen över Axel Abramsons dramatiksamling i hans eget exemplar till Thore Virgins Förteckning öfver mina böcker i dennes eget exemplar. Båda är fint bundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi, det ena tidigt och det andra sent i firmans historia.

Här finns även många andra fint bundna exemplar och dessutom en rad av Arthur Sjögrens skrifter.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Gamla bokens dagar

Antikvariatet kommer att delta i mässan Gamla bokens dagar i Lund den 20-21 september 2019. Redan nu passar vi också på att nämna datumen för nästa års antikvariatsmässa i Konstakademien som är den den 7-8 mars 2020.

 

Nyhetsbrev 325

Andra halvårets första nyhetsbrev innehåller 25 äldre svenska böcker från Almquist till Ödmann. Här finns Bergmans handledning för tillverkning av mineralvatten, Hallmans ”Skrifter” med den sällsynta planschen föreställande Bakelse-Jeanna, en komplett och uniform svit av Nilssons ”Skandinavisk fauna” och Sparrmans ovanliga översättning av Vancouvers ”En upptäckts-resa” med sina fina planscher. Boutauld har tillhört J. J. von Scheven, Carleson har en inskriven extra dikt och provpsalmboken 1765-67 en inskrift av bokbindaren.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Missale Nidrosiense 500 år

Den 25 maj är det exakt 500 år sedan Missale Nidrosiense lämnade tryckpressarna i Köpenhamn. Missalet trycktes för ärkestiftet i Nidaros, dagens Trondheim. Då innefattade stiftet hela Norge och även Island, Grönland och en rad öar i Nordsjön samt delar av nuvarande Sverige. Missalet räknas som Norges första tryckta bok och tre exemplar (vilka tillhör Norges nationalbibliotek) ingår i Norges dokumentarv.

I samband med detta jubileum sänder vi ut den bifogade katalogen där ett exemplar av Missalet finns till salu. Det har bland annat tillhört en kyrkoherde i Oslo på 1600-talet, den danska kungen Kristian VI på 1700-talet, hertigen av Parma på 1800-talet och ropades 1932 in på auktion av den svenska storsamlaren Thore Virgin.

Klicka här för att se katalogen!

Nyhetsbrev 324

Detta nyhetsbrev inleds med fyra arbeten av H. C. Andersen utgivna i Sverige och innehåller vidare bland annat två intressanta volymer med berättelser om hälsotillståndet i Sverige under 1750- och 1760-talen, den rara första svenska översättningen av Blighs resa, Bureus utgåva av ”Konungastyrelsen” och Johannes Magnus ”Historia metropolitanae”. Fina band sitter på många av posterna, till exempel på Högbergs ”Svensk flora”, Oxenstiernas ”Skördarne”, Sjöbergs ”Skaldestycken”, ”Svenska patriotiska sällskapets handlingar” och Ödmanns ”Hågkomster”. Intressanta inblickar i svensk lärdomshistoria återfinns i Dals ”Specimen biographicum” där Johan Hadorph och Elias Brenner samt de isländska översättarna vid Antikvitetskollegiet biograferas.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 323

Efter ett långt uppehåll kommer här årets första nyhetsbrev. Det innehåller som vanligt 25 nykatalogiserade poster, denna gång med äldre rara böcker från 1539 till 1865. Den äldsta boken är en tidig upplaga av Johannes Boemus berömda och många gånger omtryckta kulturhistoria ”Omnium gentium mores, leges & ritus”. Från samma sekel är första upplagan av Thietmar av Merseburgs medeltida tyska krönika, vilken tillhört Gustav III. Från nästa århundrade finns den engelska översättningen av Johannes Schefferus ”The history of Lapland” tryckt 1674 och 1700-talet är rikt representerat med verk av bland andra Anders Berch, Anders Chydenius, Jonas Hallenberg, Abraham Sahlstedt och Eric Tuneld samt av den vackra dukatupplagan av ”Sveriges rikes lag” tryckt 1780. Atterbom och Tegnér i fina band tillhör urvalet från 1800-talet, liksom två nära nog uniformt bundna volymer av Per Henrik Ling, vilka troligen ursprungligen tillhört samma bibliotek för att sedan under lång tid ha gått skilda vägar tills de nyligen möttes igen på antikvariatet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Cyberkatalog 26

Det nya året inleds med en rikt illustrerad cyberkatalog som innehåller 60 poster äldre svensk topografisk litteratur. Det är ett fint urval från 1656 till 1875 där många av klassikerna på området trängs, alltifrån Bagge och Bexell till Wittingh och Åhstrand. Här återfinns även en del reseskildringar författade av bland andra Linné, Marryat, Ogier och Outhier. Av den sistnämnda finns både kvarto- och oktavupplagan. Vidare innehåller katalogen en del 1800-talsromaner med topografiska motiv, företrädesvis från Stockholm.

Många av posterna härrör ur fina topografiska bibliotek som har tillhört samlare som Bengt Bernström, Arvid och Rosa Hernmarck samt Fredrik Vult von Steijern, liksom ur herrgårdsbibliotek som Biby, Säbylund och Vegeholm.

Klicka här för att läsa katalogen!

Nyhetsbrev 322

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets avdelning för litteratur- och lärdomshistoria. Här samsas teaterhistoria med litteratur om svenskar i utlandet, konstkataloger med dagboksutgåvor. Här finns bland annat Hedvig Elisabeth Charlottas ”Dagbok” i nio volymer, vilka tillhört Henning Mankell.

Klicka här för att läsa Nyhetsbrevet!

 

 

Nyhetsbrev 321

Detta nyhetsbrev innehåller 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek. Här finns ett antal topografiska verk, andra som rör sjörövare och sjöfart, bland annat Månssons sjöbok i den ovanliga tredje upplagan från 1725 och en del verk ur världslitteraturen i svensk översättning. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Tartuffe, ”Macbeth” och ”Tusen och en natt”. Ett annat inflytelserikt verk är Machiavellis ”Fursten” i den första svenska översättningen, vilken utgavs tillsammans med Fredrik den stores kommentarer. Ett intresse för äldre svensk folklitteratur framskymtar också i materialet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!