Blog

Nyhetsbrev 321

Detta nyhetsbrev innehåller 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek. Här finns ett antal topografiska verk, andra som rör sjörövare och sjöfart, bland annat Månssons sjöbok i den ovanliga tredje upplagan från 1725 och en del verk ur världslitteraturen i svensk översättning. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Tartuffe, ”Macbeth” och ”Tusen och en natt”. Ett annat inflytelserikt verk är Machiavellis ”Fursten” i den första svenska översättningen, vilken utgavs tillsammans med Fredrik den stores kommentarer. Ett intresse för äldre svensk folklitteratur framskymtar också i materialet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 320

Dagens nyhetsbrev innehåller 25 verk från antikvariatets modernitetsavdelning. De har alla tillhört författaren Henning Mankell (1948-2015) som var en trogen och intresserad kund till antikvariatet från och med 2002. Den första affären var ett antal Strindbergsbrev ur katalog 36 och ett av dessa skänkte han till sin svärfar Ingmar Bergman. Det såldes igen på auktionen efter denne 2009.

I urvalet syns några tidiga svenska översättningar av Conan Doyle, en rad fint inbundna arbeten av Gunnar Ekelöf, en komplett svit av tidskriften ”Puss”, ett antal Göran Sonnevidiktsamlingar med dedikation och flera originalupplagor av August Strindberg, bland andra ”Röda rummet” och ”Hemsöborna”.

I ett kommande nyhetsbrev presenteras 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 13 september. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 319

Säsongens tredje nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från 1700- och 1800-talen. Det domineras av en serie mycket fint inbundna romaner av Sophie von Knorring i vackra band från Gustaf Hedbergs bokbinderi och som tillhört Bengt Bernström.

Nyhetsbrevet innehåller vidare bland annat Carlesons ”Försök til swänska skalde-konstens uphielpande” från 1737, som är den första egentliga lyriska antologin i Sverige, ett fint bundet exemplar av Anders Celsius ”Arithmetica” i upplagan från 1754 och Olof Celsius ”Konung Gustaf den förstes historia” i ett charmigt band med del I i den andra upplagan som utgavs utan författarens vetskap.

Två arbeten av rudbeckianen Johan Göransson återfinns i oskurna exemplar, dels ”Is atlinga” från 1747, dels hans Snorreutgåva från 1746. Båda dessa häften och ett antal andra volymer härrör från det Celsingska biblioteket på Biby.

Intressant är att jämföra nyhetsbrevets båda exemplar av Sturtzenbechers ”Ingeniör lexikon”, där det ena är tryckt på mycket tjockt papper.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 318

Säsongens andra nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade titlar utländskt bokväsen. Det inleds med ett par nummer exlibrislitteratur. Vidare finns här Blades klassiska ”The enemies of books”, ett antal arbeten som tillhört Sten G. Lindberg, några böcker om grafik och tre verk om epokgörande böcker inom i första hand naturvetenskap. Genom Estienne och Selfisch går det att få en inblick i 1500-talets bokhandels- och förlagsvärld.

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 317

Efter en varm sommar, där även värmen i antikvariatets lokaler slagit alla rekord, är det dags för säsongens första nyhetsbrev. Det innehåller äldre rara småskrifter tryckta mellan 1669 och 1866. Här finns bland andra ett sällsynt arbete översatt av en blott 17-årig Bellman som även innehåller hans tidigaste kända originaldikt, Bilbergs kalenderreform från 1699, vilken gjorde att Sverige 1700–12 hade en helt egen tideräkning, en rad svenska judaicaskrifter från 1700- och 1800-talen, Carl Nyréns skrift om ”håningens bruk och nytta” och ett intressant exemplar av Törnstens bok om linvävning från 1757 med samtida kompletterande handskrift.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Med vänliga hälsningar!
Mats Rehnström

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 5 juli. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 24 maj. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.