Nyhetsbrev 323

Efter ett långt uppehåll kommer här årets första nyhetsbrev. Det innehåller som vanligt 25 nykatalogiserade poster, denna gång med äldre rara böcker från 1539 till 1865. Den äldsta boken är en tidig upplaga av Johannes Boemus berömda och många gånger omtryckta kulturhistoria ”Omnium gentium mores, leges & ritus”. Från samma sekel är första upplagan av Thietmar av Merseburgs medeltida tyska krönika, vilken tillhört Gustav III. Från nästa århundrade finns den engelska översättningen av Johannes Schefferus ”The history of Lapland” tryckt 1674 och 1700-talet är rikt representerat med verk av bland andra Anders Berch, Anders Chydenius, Jonas Hallenberg, Abraham Sahlstedt och Eric Tuneld samt av den vackra dukatupplagan av ”Sveriges rikes lag” tryckt 1780. Atterbom och Tegnér i fina band tillhör urvalet från 1800-talet, liksom två nära nog uniformt bundna volymer av Per Henrik Ling, vilka troligen ursprungligen tillhört samma bibliotek för att sedan under lång tid ha gått skilda vägar tills de nyligen möttes igen på antikvariatet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!