Torsdagen den 3/12

Torsdagen den 3/12 kommer Mats Rehnström att vara på plats mellan 15:00 och 17:30. Han är således inte tillgänglig fram till öppettidens slut klockan 18:30.