Bokerbjudande veterinärbibliotek

Antikvariatet kan erbjuda tre olika kataloger över två olika veterinärbibliotek. De innehåller självfallet fylliga avdelningar inom veterinärmedicin men också en mängd kringlitteratur om till exempel hippologi och i fallet med Åkessons katalog även en mängd äldre naturalhistoria och liknande. De kostar 150 kronor styck.

erb4_samlingsbild

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog öfver k. Veterinär-institutets i Stockholm boksamling intill 1 jan. 1899. Sthlm, 1899. VI,229 s. Häftad.
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3302. Den första katalogen över Veterinärinstitutets boksamling utkom 1864, ett supplement som täcker åren 1865-1875 utkom 1876. Detta är således den tredje katalogen i ordningen, som alltså sträcker sig fram till 1899. En ny katalog utkom 1936 och då hade institutionen bytt namn till Veterinärhögskolan. Innehåller bland annat avdelningar som ”Människans och husdjurens anatomi”, ”Patologisk anatomi; parasiter”, ”Hofbeslagslära och hofsjukdomar”, ”Hästskötsel” och ”Ridkonst och hästsport”.

(DAHLSTRÖM, HJALMAR) Katalog över k. Veterinärhögskolans boksamling. Sthlm, (1922)-1936. (4),583 s. Häftad.
Den fjärde katalogen över Veterinärhögskolans bibliotek, den tredje och föregående utkom 1899. Arbetet med förevarande katalog påbörjades redan 1921, men på grund av ekonomiska svårigheter utkom den först 1936 – 15 år senare. Innehåller avdelningarna ”Bok- och biblioteksväsen”, ”Skrifter av allmänt och blandat innehåll”, ”Religion”, ”Filosofi”, ”Uppfostran och undervisning”, ”Språkvetenskap”, ”Skönlitteratur”, ”Musik”, ”Historia”, ”Biografi (med genealogi)”, ”Antropologi”, ”Geografi”, ”Samhälls- och rättsvetenskap samt statistik”, ”Teknologi”, ”Ekonomi”, ”Rid- och körsport”, ”Krigsväsen”, ”Matematik”, ”Naturvetenskap” och ”Medicin” och ”Veterinärmedicin”. Den sistnämnda avdelningen är självfallet den dominerande.

ÅKESSON, MARGARETA. Katalog över den äldre boksamlingen vid Veterinärinrättningen i Skara. Sthlm, 1954. Porträtt,(2),VII,(1 blank),277,(2) s. Häftad.
Här ingår Peter Hernquists omfångsrika bibliotek. Innehåller bland annat avdelningar inom ”Hippologi”, ”Ekonomi. Kokböcker”, ”Trädgårds- och skogsskötsel”, ”Läkarvetenskap”, ”Anatomi, fysiologi, histologi m.m.”, ”Farmakopéer”, ”Farmakologi”, ”Allmän naturvetenskap”, ”Botanik”, ”Zoologi” och ”Fysik, kemi”. En rik och mycket intressant boksamling med många ovanliga böcker och småskrifter inom betydligt bredare ämnesfält än ren veterinärmedicin.