header_big


Antikvariat Mats Rehnström är specialiserat på äldre svenska böcker och småskrifter från boktryckarkonstens barndom till 1860. I anslutning till den äldre litteraturen har antikvariatet ett brett sortiment av referenslitteratur till försäljning inom ämnesområdena bibliografi & bokväsen samt litteratur- & lärdomshistoria. Vi handlar även av och till med äldre handskrifter.

Antikvariatet har dessutom en specialavdelning med moderniteter, d.v.s. böcker och småtryck efter 1860 i sällsynta upplagor, associations- & dedikationsexemplar samt vackra band. Enstaka fotografier och handskrifter saluförs även.

Mats Rehnström har vid sidan av den ordinarie verksamheten även genomfört en rad uppdrag, bl.a. i form av rådgivning, värdering och större katalogiseringsprojekt.

Antikvariatet är medlem i såväl Svenska antikvariatföreningen som ILAB (International league of antiquarian booksellers).

Antikvariatet är lokaliserat centralt i Stockholm i Konstakademiens hus på Jakobsgatan 27b

Våra öppettider är begränsade till torsdagar från kl. 15.00—18.30. Övriga tider öppet endast efter överenskommelse.