Cyberkatalog 24 – Gustaf Hedberg

Nu finns cyberkatalog 24, som innehåller fyrtio poster med band från Gustaf Hedbergs bokbinderi, för nedladdning här.

24b