Nyhetsbrev 312

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade skrifter från antikvariatets bokväsenavdelning. Bland dessa kan nämnas ett fint ex av minnesskriften över Karl Börjesson, två böcker som tillhört Arthur Sjögren, två bra referensverk om nordisk kartografi och ett samlingsband med Eric Österlunds antikvariatskataloger, vilket tillhört honom själv. Ytterligare några titlar kommer ur dennes rika referensbibliotek.

Några fina band härrör ur Gustaf Bernströms bibliotek och Schücks ”Bibliografiska och litteraturhistoriska anteckningar” har tillhört Per Hierta.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!