Nyhetsbrev 313

Detta nyhetsbrev innehåller äldre skrífter från 1700- och 1800-talen. Här finns t.ex. två fina svenska statskalendrar från 1780-talets slut som är bundna i samtida marokängband, Gustaf Lunds arga stridsskrift mot Växjöbiskopen Humble som fick tryckas utomlands och ”Serviska folksånger” som är Runebergs första separat publicerade arbete. Ett antal arbeten är fina oskurna exemplar i sina ursprungliga omslag.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Mathias Bjuggs ”Sagobrott” från 1792 är först i nyhetsbrevet och en av de klassiska svenska pekoraldikterna. Ett annat av hans verk ingår i den nya antologi som Daniel Möller sammanställt åt Litteraturbanken. Antologin innehåller även en intressant inledning av utgivaren. Läs den här.