Bokerbjudande Per-Erik Lindahl

Vi kan erbjuda följande två bokhistoriska titlar av Per-Erik Lindahl:

lindahl1LINDAHL, PER-ERIK. Att hylla boktryckare under 1600-talet och andra bokhistoriska studier. Karlskrona, 1990. 67,(2) s.
Häftad.
Tryckt i 600 exemplar. Innehåller uppsatserna ”Att hylla boktryckare under 1600-talet”, ”Reverens för en 500-åring”, ”Småtryck, småskrifter, originaltryck”, ”Jørgen och Georg Hantsch”, ”Från Sorö akademi till Hemmesdynge prästgård”, ”Ej hos Collijn”, ”Ej hos Stricker” och ”Efterskrift”.
Pris: 100:-

 

 

 

 

 

lindahl2LINDAHL, PER-ERIK. Från Braut-Anund till Vilhelm Ekelund, 12 otidsenliga studier. Karlskrona, 1999. 113,(1) s.
Häftad.
”Privattryck” i 600 exemplar. Innehåller uppsatserna ”Johannes Schefferus, drottning Christina – och en frontespis”, ”Boktryckerier i Skåne efter freden i Roskilde till ca 1800”, ”A book with a pedigree”, ”Bland örnar, svanar och elefanter. Några sidor om äldre danica”, ”Tre dedikationer från svenskt 1600-tal”, ”När Sverige gick miste om ett värdefullt bibliotek”, ”Sörby och Gumlösa kyrkobibliotek”, ”Braut-Anunds grav i Åraslöv”, ”Om guld i det forna Vä”, ”Gumlösa kyrkas bränder 1904- och 1612”, ”Hermelin, Strindberg och blinda Hilda” och ”Horatius, Ekelund och Gustav Schlyter”.
Pris: 150:-