Cyberkatalog 26

Det nya året inleds med en rikt illustrerad cyberkatalog som innehåller 60 poster äldre svensk topografisk litteratur. Det är ett fint urval från 1656 till 1875 där många av klassikerna på området trängs, alltifrån Bagge och Bexell till Wittingh och Åhstrand. Här återfinns även en del reseskildringar författade av bland andra Linné, Marryat, Ogier och Outhier. Av den sistnämnda finns både kvarto- och oktavupplagan. Vidare innehåller katalogen en del 1800-talsromaner med topografiska motiv, företrädesvis från Stockholm.

Många av posterna härrör ur fina topografiska bibliotek som har tillhört samlare som Bengt Bernström, Arvid och Rosa Hernmarck samt Fredrik Vult von Steijern, liksom ur herrgårdsbibliotek som Biby, Säbylund och Vegeholm.

Klicka här för att läsa katalogen!