Cyberkatalog 27

Hilding Pleijel (1893-1988) föddes i Väckelsång i Växjö stift och hans far var kyrkoherden Henning Pleijel (1850-1922). Efter studier i Växjö och Lund disputerade han 1925 på doktorsavhandlingen ”Herrnhutismen i Sydsverige”. Han var professor i kyrkohistoria i Lund 1938-60 och grundade Kyrkohistoriska arkivet 1942, vars uppgift var ”att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid”. Syftet var närmast etnologiskt och Hilding Pleijel visade på den infallsvinkelns användbarhet i en lång rad kyrkohistoriska skrifter. Han skrev även delen rörande perioden 1680-1772 i den tyvärr aldrig färdigställda ”Svenska kyrkans historia”, utgiven 1933-46.

Pleijel byggde upp ett omfattande eget referensbibliotek, vilket successivt utvecklades till ett allt mer bibliofilt projekt, där han sökte representativa texter och viktiga upplagor som speglade den svenska kyrkohistorien, men även andra historiska ämnesfält. Hans specialområde rörande den svenska herrnhutismen blev väl tillgodosett i samlingen. 1980-81 valde han att genom Libris auktioner i tre fullmatade kataloger sälja de värdefullaste delarna av sitt bibliotek för att av de influtna medlen skapa stiftelser för religionsetnologisk forskning. Han påpekar i förordet till den första av auktionskatalogerna att ”Ingen yttre förmån kan ersätta den stilla glädje som forskaren förnimmer, när han vid dagens arbetsbord eller vid aftonlampans stilla sken får fördjupa sig i de gamla dokumenten. Någon gång kan det hända att han förnimmer en sällsam närvaro av de många tidigare ägare, som haft boken i sin hand”.

Genom tillfälligheternas spel har en mindre del ur hans bibliotek åter mötts här på antikvariatet. Böckerna har kommit hit på olika vägar, men det känns naturligt att presentera dem i ett gemensamt sammanhang. De allra flesta är nykatalogiserade för denna cyberkatalog.

Klicka här för att läsa katalogen!