Julklappstips II

Eftersom vi har fått in nya exemplar av boken Tal om läckerheter passar vi på att slå ett slag för denna såhär inför jul. Sedan vi första gången presenterade boken i januari i år har den nominerats till Stora Fackbokpriset (Sveriges största fackbokspris som utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål) och vunnit priserna Årets bästa måltidslitteratur, alla kategorier samt Historisk måltidslitteratur av Måltidsakademiens stiftelse. En ypperlig julklapp för 2015 med andra ord!

Fullständig katalogisering följer här nedan.

bergius_talBERGIUS, BENGT. Tal om läckerheter. Oavkortad illustrerad utgåva av en global mathistorisk klassiker med appendix för excerpter ur gamla reseskildringar av Bengt Bergius, tillika försedd med utförliga förteckningar över i talet använd litteratur och i detta nämnda orter, folkgrupper, djur och växter samt nyskapat sakregister. Redaktör Jakob Christensson. Riga, 2015. XCII,576,(4) s.
Opappbd med skyddsomslag.
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 65. Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift. Originalet utgavs 1785-87 efter författarens död av Samuel Ödmann och med en stor mängd kompletterande noter av denne. Första delen behandlar läckerheter ur växtriket och andra delen ur djurriket. Bengt Bergius och Samuel Ödmann hämtade huvuddelen av uppgifterna om läckerheter från jordens alla hörn ur olika reseskildringar och visade prov på en ovanlig vidsynthet vad gäller främmande seder: ”gammalt salt kött och fläsk samt förlegad torr-fisk är ej för oss någon smakelig kost; men rarheten och moden kan göra sådant til det smakeligaste”. Föreliggande upplaga är försedd med många illustrationer ur tidens naturalhistoriska planschverk och  har dessutom en hundrasidig inledning samt kompletterande kommentarer och register.
Pris: 300:-

Vi erbjuder också rabatterat porto: 35:- (med DHL) inom Sverige.