Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad.

Antikvariatet är som bekant beläget i Konstakademiens hus i Stockholm. I dagarna har en ny intressant skrift utkommit om kvarteret Uttern som är husets namn. Den innehåller en översikt av byggnadens historia från 1671 till idag med en ingående beskrivning av senare tiders restaureringar och ombyggnader. Den är tänkt som ett underlag för den stundande byggnadsminnesförklaringen av huset och kan beställas från oss för 150 kronor.

uttern(LINDVALL, JÖRAN) Kvarteret Uttern. Konstakademiens byggnad. Bebyggelsehistorisk inventering. [=omslagstitel]. Sthlm, 2014. 91 s.
Häftad. I nyskick.
Rikligt illustrerad. Konstakademiens skriftserie nr 19. Innehåller: ”Bebyggelseinventering”, ”Kvarteret Utterns äldre historia”, ”Det Blomska huset”, ”Den nuvarande akademibyggnadens tillkomst”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1897-1961”, ”Byggnadsstyrelsens förvaltning 1962-1977”, ”Akademiens förvaltning av byggnaden 1977-2004”, ”Byggnadens upprustning 2005-2014”, ”Orörda, eller nästan orörda, interiörer” och bilagor. Sammanställd inför byggnadsminnesförklaring av huset. Huset byggdes ursprungligen 1671 av Axel Sparre efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och skänktes 1775 av Gerhard Meyer till Konstakademien. Akademien byggde dels om det på 1840-talet efter ritningar av Fredrik Blom, dels på 1890-talet efter ritningar av Erik Lallerstedt.
Pris: 150:-