Livrustkammarens falkjaktsbibliotek

Vi har fått in nya exemplar av boken ”Livrustkammarens falkjaktsbibliotek”, som sålde slut nyligen. Fullständig katalogisering och prisuppgift följer här nedan:

29816AANDERSSON, HENRIK. Livrustkammarens falkjaktsbibliotek. Bibliografisk förteckning över Thorvald Lindquists samling och övrig falkjaktslitteratur i Livrustkammarens bibliotek. [=omslagstitel]. Katrineholm, 1999. 72 s.
Häftad.
Samlingen förvärvades av museet 1944 och omfattar 114 verk bundna i 94 volymer. Thorvald  Lindquist (1899-1976) började snart bygga upp en andra samling som han sålde 1973.
Pris: 150:-