Nyhetsbrev 304

Detta nyhetsbrev sträcker sig från Absalon till Tessin och innehåller bland annat sju svenska 1600-talstryck, varav det märkvärdigaste är ett komplett exemplar av De la Chapelles ”Een militarisch exercitiæ book” från 1669.

Ett antal böcker har samma 1700-talsproveniens med initialerna S. M., oftast dolt i den handskrivna sentensen ”Sincere & Moderate”. Vet någon i kundkretsen vem som döljer sig bakom dessa initialer tas uppgiften tacksamt emot!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!