Nyhetsbrev 319

Säsongens tredje nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från 1700- och 1800-talen. Det domineras av en serie mycket fint inbundna romaner av Sophie von Knorring i vackra band från Gustaf Hedbergs bokbinderi och som tillhört Bengt Bernström.

Nyhetsbrevet innehåller vidare bland annat Carlesons ”Försök til swänska skalde-konstens uphielpande” från 1737, som är den första egentliga lyriska antologin i Sverige, ett fint bundet exemplar av Anders Celsius ”Arithmetica” i upplagan från 1754 och Olof Celsius ”Konung Gustaf den förstes historia” i ett charmigt band med del I i den andra upplagan som utgavs utan författarens vetskap.

Två arbeten av rudbeckianen Johan Göransson återfinns i oskurna exemplar, dels ”Is atlinga” från 1747, dels hans Snorreutgåva från 1746. Båda dessa häften och ett antal andra volymer härrör från det Celsingska biblioteket på Biby.

Intressant är att jämföra nyhetsbrevets båda exemplar av Sturtzenbechers ”Ingeniör lexikon”, där det ena är tryckt på mycket tjockt papper.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!