Nyhetsbrev 321

Detta nyhetsbrev innehåller 25 äldre böcker ur Henning Mankells bibliotek. Här finns ett antal topografiska verk, andra som rör sjörövare och sjöfart, bland annat Månssons sjöbok i den ovanliga tredje upplagan från 1725 och en del verk ur världslitteraturen i svensk översättning. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Tartuffe, ”Macbeth” och ”Tusen och en natt”. Ett annat inflytelserikt verk är Machiavellis ”Fursten” i den första svenska översättningen, vilken utgavs tillsammans med Fredrik den stores kommentarer. Ett intresse för äldre svensk folklitteratur framskymtar också i materialet.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!