Nyhetsbrev 324

Detta nyhetsbrev inleds med fyra arbeten av H. C. Andersen utgivna i Sverige och innehåller vidare bland annat två intressanta volymer med berättelser om hälsotillståndet i Sverige under 1750- och 1760-talen, den rara första svenska översättningen av Blighs resa, Bureus utgåva av ”Konungastyrelsen” och Johannes Magnus ”Historia metropolitanae”. Fina band sitter på många av posterna, till exempel på Högbergs ”Svensk flora”, Oxenstiernas ”Skördarne”, Sjöbergs ”Skaldestycken”, ”Svenska patriotiska sällskapets handlingar” och Ödmanns ”Hågkomster”. Intressanta inblickar i svensk lärdomshistoria återfinns i Dals ”Specimen biographicum” där Johan Hadorph och Elias Brenner samt de isländska översättarna vid Antikvitetskollegiet biograferas.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!