Nyhetsbrev 335

Detta nyhetsbrev innehåller som vanligt 25 poster. De är uppställda i alfabetisk ordning från Almquist till Örnsköld. Här finns både ”Fredmans epistlar” och ”Fredmans sånger” i original, den förra med en medbunden undertecknad kvittens av Fredman själv. En rad trevliga samtida bokband pryder nyhetsbrevet, bland andra 12, 17, 18 och 24. En av posterna är två signerade skinnband av Johan Berggren i Lund. Denne är extra aktuell tack vare Björn Dals nya bok ”Bunden i Lund”.

I urvalet finns också ett antal intressanta samlingsband, varav tre härrör från biblioteket på Ericsberg.

Klicka på länken för att läsa nyhetsbrevet!