Nyhetsbrev 318

Säsongens andra nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade titlar utländskt bokväsen. Det inleds med ett par nummer exlibrislitteratur. Vidare finns här Blades klassiska ”The enemies of books”, ett antal arbeten som tillhört Sten G. Lindberg, några böcker om grafik och tre verk om epokgörande böcker inom i första hand naturvetenskap. Genom Estienne och Selfisch går det att få en inblick i 1500-talets bokhandels- och förlagsvärld.

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!