Nyhetsbrev 334

Detta nyhetsbrev består av ett blandat urval äldre böcker och småskrifter. Ett tema är ekonomi och företagshistoria från Gustaf Regnérs minnesskrift över Jonas Alströmer till Johan Crispin Ulffs plan för manufakturer i Hälsingland, vilken avslutas med ett av de äldsta aktieprospekten i Sverige.

Ett antal av dessa och andra skrifter speglar även den svenska frihetstiden. Rakt in i dess politiska centrum kommer man i Johan Funcks ”Regerings-samfunds enda bestånd”, som tillhört Gustaf Kierman. Märklig är också landshövding Carl Gustaf Wennerstedts minnen rörande ”stora daldansen”.

Ett intressant rättshistoriskt dokument är Am Walds åsikter om rättegångsväsendet i upplagan från 1619 och i översättning av den flitiga Eric Schroderus samt ur Lars von Engeströms bibliotek. J. J. Thomæus ovanliga biografi om Erasmus av Rotterdam finns också till salu, liksom ett strålande läckert exemplar av Fischerströms ”Utkast till beskrifning om Mälaren”, vilket via Säbylund kommer ur Österbybruks bibliotek.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!