Nyhetsbrev 333

Detta nyhetsbrev har numret 333. Det är nog inte bara vi bland bokintresserade som genast förknippar den nummerkombinationen med Björck & Börjessons klassiska antikvariatskatalog nummer 333 som presenterade ”svensk litteratur genom fem århundraden”, det största utbud antikvarisk svensk skönlitteratur som någonsin synts till i en katalog. Det faller sig därför naturligt att ha ett urval svensk vitterhet i föreliggande nyhetsbrev, även om det i jämförelse med katalogen från 1939 är modest ur alla synvinklar.

Antikvariatet slår gärna ett slag för den svenska vitterheten, den äldre svenska skönlitteraturen, som ett intressant samlarområde. Bland de 25 titlarna i detta nyhetsbrev finns flera som tillhört framstående samlare på området, som Axel Abramson, Gustaf Berndtsson, Gerard Bonnier, Arvid och Rosa Hernmarck, Thorsten Laurin och Sten Westerberg.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!