Bokerbjudande Breviarium Scarense

Breviarium Scarense

Breviarium Scarense (1498). I. Faksimil efter exemplaret i Uppsala universitetsbibliotek. Utg.: Christer Pahlmblad. Falköping, 2011. Ej kollationerad. + Breviarium Scarense (1498). II. Introduktion, register. Utg.: Christer Pahlmblad. Mölnlycke, 2016. 293 s.
Två röda oklbd med skyddsomslag.
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 64 respektive 83. Detta är den första utgåvan av ”Breviarium Scarense” sedan den ursprungligen trycktes 1498. I faksimilen (del I) saknas av misstag det sista hela uppslaget i breviariet, det återges dock på s. 51-54 i del II. Bortsett från exemplaret i Uppsala, från vilket denna faksimil är gjord, finns bara tre kända, mer defekta, exemplar bevarade av boken. I alla fyra exemplar saknas det första bladet, vilket sannolikt innehållit en kortfattad titel. ”Breviarium Scarense” är tryckt av Georg Stuchs i Nürnberg. Denne tryckte också ”Breviarium Lincopense” år 1493, och de båda breviarierna är snarlika till utseendet med samma typmaterial och typografiska utformning. Breviariet inleds med ett företal, där det framgår att biskop Brynolf låtit trycka arbetet för att råda bot på den förvirring som tydligen rådde i stiftet vad gäller gudstjänstfirandet.
Pris: 450:-
Porto: 35:- med DHL inom Sverige.