Nyhetsbrev 285

Nu finns nyhetsbrev 285 för nedladdning här. Det innehåller bland annat Wollins ”Gravures originales de Desprez” i Bengt Bernströms fina exemplar, Hallers ovanliga ”Svenska kyrkans mission i lappmarken under frihetstiden” i två olika exemplar och Planting-Gyllenbågas ”Trondhjems rytteriregemente, Lålands och Falsters prestdragoner”, vilken behandlar ett märkligt kapitel i svensk militärhistoria.

Trevlig läsning!

3