Nyhetsbrev 306

Dagens nyhetsbrev innehåller äldre böcker och småskrifter från 1666 till 1863. En del av dem härrör ur Tommy Hellmans bibliotek. Han var en av de första boksamlare som jag kom i kontakt med och det var en glädje att få titta i hans vackra gamla bokskåp och höra honom med smittande entusiasm och stor kunskap berätta om böckerna. Han var en enastående kunnig uniforms-, vapen-, militär- och kulturhistoriker. De flesta av sina böcker hade han läst och kunde initierat berätta om deras innehåll och sätta in informationen i sitt sammanhang. Det kändes som han varit med under såväl medeltid som Napoleonkrig. Att han hade en tam fritt flygande bofink i sitt vackra hem kändes helt naturligt.

Som guide på Armémuseum och Stockholms medeltidsmuseum gjorde Tommy Hellman en stor insats som kunskapsspridare. Kunskap som bars med lätthet och spreds med mjuk stämma. Många har anledning att känna tacksamhet för hans generösa hjälpsamhet med information och hans förmåga att möta andra i gemensamma intressen. Jag är en av dem.

Trevlig läsning!

Mats Rehnström
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!