Nyhetsbrev 309

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker. Ett antal av dessa härrör ur Anders Wilhelm Hebbes bibliotek och har trevliga samtida band. Han levde 1779-1847 och var godsägare samt farbror till Wendela Hebbes man Clemens. Här finns också Fredrika Bremers ovanliga debut från 1828, ett flaggband på Gustaf af Klints ”Beskrifning om kusterne vid Östersjön” och Gualdos drottning Kristinabok i den engelska översättningen med proveniens Per Hierta.

Linnélärjungen Jonas Kiernanders ”Utkast til medicinal-lagfarenheten” utkom 1776 och trycktes från samma sats i två olika format, oktav och kvarto. Här finns båda varianterna representerade.

Två trevliga samlingsband ingår också i nyhetsbrevet, det ena med bland annat den första svenska översättningen av filosofen Johan Oxenstiernas ”Betrachtelser”, det andra med två geografiska texter och bundet för entomologen Carl Fredrik Fallén.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!