Nyhetsbrev 327

I detta nyhetsbrev presenteras bland annat ett tiotal olika verk med handkolorerade illustrationer, huvudsakligen rörande botanik, zoologi och medicin. Linnélärjungen Sven Hedins två arbeten om smittkoppor tillhör de tidigaste svenska arbetena som beskriver Edward Jenners epokgörande vaccinationsmetod och de första med illustrationer. Charmiga är den zoologiska barnboken Djur-kabinett av Cornelius med handkolorerade graverade planscher och Bonde-stolpe av Wulfschmidt med handkolorerade träsnittsillustrationer.

Ett ståtligt exemplar av Commines historik över Frankrikes historia under 1400-talets andra hälft är tryckt 1624 och därmed den äldsta boken i nyhetsbrevet. Arbetet ingår i Eric Schroderus omfångsrika översättargärning, som är ett intressant samlarområde bara i sig själv.

Två arbeten av krigshistorikern och politikern Julius Mankell kommer båda ur R. M. Klinckowströms bibliotek på Stafsund och har sedan tillhört Henning Mankell.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!