Nyhetsbrev 328

Detta nyhetsbrev innehåller ett fint urval bokväsen där de flesta av de 25 posterna har intressanta provenienser av framstående svenska boksamlare. Bland ägarnamnen kan nämnas Gustaf Bernström, Arvid Hernmarck, Per Hierta, Johannes Rudbeck, Per A. Sjögren, Otto Smith och Thore Virgin. Flertalet är dessutom fint omhändertagna och den insats som boksamlare kan göra för att förädla sin samling i samarbete med duktiga bokbindare finns det många goda exempel på här.

Några klassiska kataloger över boksamlingar tillhör urvalet med samlarnamn som Bowallius, Gyldenstolpe, Ossbahr, Sederholm och Silfverstolpe. Här återfinns även Linnströms ”Svenskt boklexikon” med fortsättningar i form av ”Svensk bok-katalog”, vilka tillsammans förtecknar den svenska bokutgivningen 1830-95.

Ett intressant kluster är ett antal böcker rörande den äldsta boktryckerihistorien som tillhört Per Hierta och sedan Otto Smith.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!