Nyhetsbrev 332

Detta nyhetsbrev innehåller 25 utvalda rara äldre böcker och småskrifter. Här återfinns svenska 1600-talstryck, Swedbergs bibel och psalmbok, klassisk svensk topografi i fina exemplar, två politiska skrifter från frihetstiden och tre tornerspelsskrifter från gustaviansk tid. En av dessa utkom i samband med Gustaf Mauritz Armfelts och Hedvig De la Gardies giftermål på Drottningholm i augusti 1785.

Messenius två utgåvor av medeltida rimkrönikor utkom 1615-16 och är här sammanbundna i ett fint band och har i tur och ordning tillhört Warmholtz, Nescher och Hierta. De är centrala arbeten i svensk historia och verkligt rara. På Ericsberg fanns till exempel bara det ena av dessa tryck.

Läs nyhetsbrevet här!