Nyhetsbrev 336

Tomas Jansson (1951-2016) hade många strängar på sin lyra. Han var läkare och antikvariatsbokhandlare, men också esperantist och ideellt verksam inom politik och föreningsliv. Han var ordförande i Svenska antikvariatföreningen och en av initiativtagarna till Hagströmerbibliotekets vänförening, där han var kassör. Under en period arbetade han även på Hagströmerbiblioteket, vilket ytterligare fördjupade hans stora medicinhistoriska kunskaper.

Som synes var böcker ett intresse, eller snarare en passion. Detta märktes även i hans hem där ett referensbibliotek inom bokhistoria tog stor plats. Delar av det lyste alldeles särskilt med fina band. Böckernas yttre spelade en viktig roll för honom och han köpte äldre vackra band och beställde nya hos flera av landets främsta bokbindare. Ett urval av dessa finns till salu i detta nyhetsbrev.

När Tomas Jansson dog i cancer förlorade vi i bokvärlden en entusiastisk och kunnig antikvariatsbokhandlare och vän.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!