Nyhetsbrev 338

Höstens första nyhetsbrev innehåller äldre böcker från 1700- och 1800-talen. Här finns en del intressanta proveniensexemplar, bland annat en bok dedicerad till Karl XIV Johan, flera arbeten om brott och straff, en rad kokböcker etc.

Bland kok- och hushållböckerna finns fem stycken som härrör från Östanå och är bundna i de typiska gröna halvsaffianband som prydde många av böckerna i biblioteket där.

Swedbergs ”Ungdoms regel och ålderdoms spegel” från 1709 innehåller även sonen Emanuel Swedenborgs separattryckta översättning av faderns sång med samma namn som bokens titel. Exemplaret har tillhört bomullsvävargesällen Sven Månsson Billsten som var en aktiv boksamlare i Stockholm vid 1800-talets mitt. Han var på intet sätt representativ för boksamlarna i Sverige vid denna tid, vilka oftast var akademiker och/eller högreståndspersoner. Billstens vana att klistra in andras vapensköldar i sina böcker skapade mycket huvudbry för C. M. Carlander i dennes arbete med ”Svenska bibliotek och ex-libris”.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!