Nyhetsbrev 337

Detta nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från Ericsbergs stora slottsbibliotek. Det inleds med en mycket ovanlig tysk översättning av Johan Apelblads intressanta resor, som har tillhört hans barnbarn. Här finns ett samlingsband med några av de äldsta svenska översättningarna av Nicolas Boileau, vilka utfördes av Joachim von Düben. Vidare kan nämnas flera intressanta skrifter rörande Sveriges kyrkohistoria och ett fint exemplar av Rydins ”Om yttrandefrihet och tryckfrihet” 1859.

Stagnelius ”Bacchanterna eller fanatismen” 1822 sitter först i ett samlingsband med svensk dramatik från 1820-talet och nyhetsbrevet avslutas med ett fint exemplar av Johan Julius Åstrands fylliga ”Universal-lexikon för köpmän, fabrikanter, konsuler och alla, som stå i närmare beröring med handeln, omfattande handelsgeografi och statistik, in- och utländska handels-usancer, handels- och vexel-lagar, tullbestämmelser och tulltaxor, in- och utförsel af produkter och fabrikater till och från Sverige; reduktion af utländska mynt, mått och vigter till motsvarande svensk valör; teknologi, landtbruk, fysik och kemi, såvida de röra handeln i allmänhet och svenska handeln isynnerhet, m.m.” från 1855.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!