Blog

Nyhetsbrev 311

Nyhetsbrev 311 innehåller nykatalogiserade rara gamla småskrifter. Bland dessa kan nämnas naturvetenskapliga arbeten av bland andra Browallius, Celsius och Gadd, Chydenius skrift om religionsfrihet och Sondéns om predikosjukan. En rad av skrifterna har anknytning till Finland, till exempel de två avslutande av Wexionius respektive Wrede.

Klicka här för att läsa Nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 310

Det nykatalogiserade materialet i detta nyhetsbrev är hämtat från antikvariatets modernitetsavdelning. Det inleds med fyra dedikationsexemplar av Elsa Beskow, bl.a. i hennes sista publicerade verk och domineras av verk av August Strindberg. Bland de sistnämnda kan nämnas ”Ordalek och småkonst” komplett med den sällsynta tredje sången i ”Holländaren” och dramat ”Anno fyrtiåtta” i häftat skick.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 309

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker. Ett antal av dessa härrör ur Anders Wilhelm Hebbes bibliotek och har trevliga samtida band. Han levde 1779-1847 och var godsägare samt farbror till Wendela Hebbes man Clemens. Här finns också Fredrika Bremers ovanliga debut från 1828, ett flaggband på Gustaf af Klints ”Beskrifning om kusterne vid Östersjön” och Gualdos drottning Kristinabok i den engelska översättningen med proveniens Per Hierta.

Linnélärjungen Jonas Kiernanders ”Utkast til medicinal-lagfarenheten” utkom 1776 och trycktes från samma sats i två olika format, oktav och kvarto. Här finns båda varianterna representerade.

Två trevliga samlingsband ingår också i nyhetsbrevet, det ena med bland annat den första svenska översättningen av filosofen Johan Oxenstiernas ”Betrachtelser”, det andra med två geografiska texter och bundet för entomologen Carl Fredrik Fallén.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 308

Årets första nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets avdelning med litteratur- & lärdomshistoria. Som vanligt är ämnesbredden större än så och här återfinns till exempel flera konsthistoriska verk.

Många av böckerna i detta urval är fint bundna och flera härrör ur Thorsten Laurins bibliotek. Som en av ägarna av Norstedt & söner är det naturligt att han anlitade firmans eget bokbinderi och de band från detta som återfinns här är fina exempel på deras stora hantverksskicklighet och fina formgivning.

Mode, Tessin, Gustav III och hans tid är andra små teman i detta nyhetsbrev.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Kistebrev

Årets sista utskick från antikvariatet är i ett nytt format under namnet Bildbulletin. Det innehåller 15 kistebrev kronologiskt ordnade från 1780 till 1856. Sebastian Casinge har skrivit en inledning som ger en bakgrund rörande dessa intressanta illustrerade trycksaker.

Antikvariatet lär återkomma med fler nummer i denna nya serie där handritade kartor respektive porträttgrafik är närmast på tur.

Klicka här för att läsa listan.

Nyhetsbrev 307

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets bokväsenavdelning. Här återfinns båda upplagorna av Carlanders ”svenska bibliotek och ex-libris”, varav andra upplagan i mycket dekorativa band. Andra påkostat bundna arbeten är Cohens ”Guide” och Eichhorns ”Samlingar”.

En rad böcker av och om Gustaf Edvard Klemming erbjuds också i nyhetsbrevet, bland annat festskriften till honom från 1891.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 306

Dagens nyhetsbrev innehåller äldre böcker och småskrifter från 1666 till 1863. En del av dem härrör ur Tommy Hellmans bibliotek. Han var en av de första boksamlare som jag kom i kontakt med och det var en glädje att få titta i hans vackra gamla bokskåp och höra honom med smittande entusiasm och stor kunskap berätta om böckerna. Han var en enastående kunnig uniforms-, vapen-, militär- och kulturhistoriker. De flesta av sina böcker hade han läst och kunde initierat berätta om deras innehåll och sätta in informationen i sitt sammanhang. Det kändes som han varit med under såväl medeltid som Napoleonkrig. Att han hade en tam fritt flygande bofink i sitt vackra hem kändes helt naturligt.

Som guide på Armémuseum och Stockholms medeltidsmuseum gjorde Tommy Hellman en stor insats som kunskapsspridare. Kunskap som bars med lätthet och spreds med mjuk stämma. Många har anledning att känna tacksamhet för hans generösa hjälpsamhet med information och hans förmåga att möta andra i gemensamma intressen. Jag är en av dem.

Trevlig läsning!

Mats Rehnström
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 305

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och konsthantverk från perioden 1885-1965 med start i opponenternas utställningskatalog ”Vid Seinens strand”. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.

Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora svenska och internationella utställningar, som Stockholm 1909, Malmö 1914, Göteborg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.

Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också i urvalet.

Nyhetsbrev 304

Detta nyhetsbrev sträcker sig från Absalon till Tessin och innehåller bland annat sju svenska 1600-talstryck, varav det märkvärdigaste är ett komplett exemplar av De la Chapelles ”Een militarisch exercitiæ book” från 1669.

Ett antal böcker har samma 1700-talsproveniens med initialerna S. M., oftast dolt i den handskrivna sentensen ”Sincere & Moderate”. Vet någon i kundkretsen vem som döljer sig bakom dessa initialer tas uppgiften tacksamt emot!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 303

Säsongens första nyhetsbrev utkommer i sista augustiveckan och jag hoppas att alla har haft en fin sommar.

I nyhetsbrevet återfinns bland annat ett antal skrifter om kartografi, två arbeten rörande språkforskaren m.m. Sven Hof, ett fint bundet exemplar av August Strindbergs arbete om Sveriges kontakter med Frankrike och Vretblads ”Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet” i bibliofilupplagan.

Tre omfångsrika och fortfarande mycket användbara standardverk tar mer plats än alla de andra skrifterna tillsammans: Elgenstierna, Hjelt respektive Holm.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!