Blog

Nyhetsbrev 304

Detta nyhetsbrev sträcker sig från Absalon till Tessin och innehåller bland annat sju svenska 1600-talstryck, varav det märkvärdigaste är ett komplett exemplar av De la Chapelles ”Een militarisch exercitiæ book” från 1669.

Ett antal böcker har samma 1700-talsproveniens med initialerna S. M., oftast dolt i den handskrivna sentensen ”Sincere & Moderate”. Vet någon i kundkretsen vem som döljer sig bakom dessa initialer tas uppgiften tacksamt emot!

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 303

Säsongens första nyhetsbrev utkommer i sista augustiveckan och jag hoppas att alla har haft en fin sommar.

I nyhetsbrevet återfinns bland annat ett antal skrifter om kartografi, två arbeten rörande språkforskaren m.m. Sven Hof, ett fint bundet exemplar av August Strindbergs arbete om Sveriges kontakter med Frankrike och Vretblads ”Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet” i bibliofilupplagan.

Tre omfångsrika och fortfarande mycket användbara standardverk tar mer plats än alla de andra skrifterna tillsammans: Elgenstierna, Hjelt respektive Holm.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Semester

Mats är bortrest den här veckan, och kommer därför inte vara på plats under öppettiden på torsdag den 6 juli. Öppet är det ändå, som vanligt 15-18.30. Välkomna!