Blog

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 13 september. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 319

Säsongens tredje nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från 1700- och 1800-talen. Det domineras av en serie mycket fint inbundna romaner av Sophie von Knorring i vackra band från Gustaf Hedbergs bokbinderi och som tillhört Bengt Bernström.

Nyhetsbrevet innehåller vidare bland annat Carlesons ”Försök til swänska skalde-konstens uphielpande” från 1737, som är den första egentliga lyriska antologin i Sverige, ett fint bundet exemplar av Anders Celsius ”Arithmetica” i upplagan från 1754 och Olof Celsius ”Konung Gustaf den förstes historia” i ett charmigt band med del I i den andra upplagan som utgavs utan författarens vetskap.

Två arbeten av rudbeckianen Johan Göransson återfinns i oskurna exemplar, dels ”Is atlinga” från 1747, dels hans Snorreutgåva från 1746. Båda dessa häften och ett antal andra volymer härrör från det Celsingska biblioteket på Biby.

Intressant är att jämföra nyhetsbrevets båda exemplar av Sturtzenbechers ”Ingeniör lexikon”, där det ena är tryckt på mycket tjockt papper.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 318

Säsongens andra nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade titlar utländskt bokväsen. Det inleds med ett par nummer exlibrislitteratur. Vidare finns här Blades klassiska ”The enemies of books”, ett antal arbeten som tillhört Sten G. Lindberg, några böcker om grafik och tre verk om epokgörande böcker inom i första hand naturvetenskap. Genom Estienne och Selfisch går det att få en inblick i 1500-talets bokhandels- och förlagsvärld.

 

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

 

Nyhetsbrev 317

Efter en varm sommar, där även värmen i antikvariatets lokaler slagit alla rekord, är det dags för säsongens första nyhetsbrev. Det innehåller äldre rara småskrifter tryckta mellan 1669 och 1866. Här finns bland andra ett sällsynt arbete översatt av en blott 17-årig Bellman som även innehåller hans tidigaste kända originaldikt, Bilbergs kalenderreform från 1699, vilken gjorde att Sverige 1700–12 hade en helt egen tideräkning, en rad svenska judaicaskrifter från 1700- och 1800-talen, Carl Nyréns skrift om ”håningens bruk och nytta” och ett intressant exemplar av Törnstens bok om linvävning från 1757 med samtida kompletterande handskrift.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Med vänliga hälsningar!
Mats Rehnström

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 5 juli. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Semester

Mats är bortrest och kommer inte vara på plats under öppettiden Torsdag den 24 maj. Vi har dock öppet sedvanlig tid mellan 15:00 och 18:30.

Nyhetsbrev 316

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets bokväsenavdelning. De flesta posterna är bra bundna. Första postens skimrande pappband är en favorit tillsammans med de läckra små banden som omsluter nr 6 respektive 8.

Här finns två konsthistoriska bibliografier, nämligen Björkboms och Malmborgs ”Svensk porträttlitteratur” och Maja Lundqvists ”Svensk konsthistorisk bibliografi”. Den förra är ett fint proveniensexemplar i bra halvklotband, den senare möjligen det finast bundna exemplar som finns av denna titel.

Flera festskrifter med fylligt innehåll återfinns i katalogen, se t.ex. de som är tillägnade Boëthius, Hierta och Rudbeck.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 315

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade äldre böcker från fyra sekel, 1587-1861. Bland dessa kan nämnas Brummers jaktförordningar, Dahlgrens ”Odalgumman”, Jacobssons ”Friherre Joachim Eleasar van Bangenhaas’s äfventyrliga upptäckts-resor” som tillhört C. F. Dahlgren, Nordbergs och Gyllings biografi över Karl XII med många medaljplanscher och några romaner av Wilhelmina Stålberg, vilka blivit fint inbundna av Gustaf Hedbergs bokbinderi för Bengt Bernströms räkning. En komplett uppsättning av Tessins sällsynta stenstilar i folioupplagorna har bundits in i ett halvpergamentband av Johanna Röjgård.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!