Category Archives: Okategoriserade

Katalog 85

Antikvariatets katalog nummer 85 presenterar 625 objekt ur det Sederholmska biblioteket från Näfveqvarns bruk – ett bruksherrgårdsbibliotek med material från slutet av 1700-talet till 1800-talets mitt. Den innehåller böcker inom de flesta ämnen – i synnerhet geografi och resor samt skönlitteratur.

Följ denna länk för att läsa katalogen.

Nyhetsbrev 338

Höstens första nyhetsbrev innehåller äldre böcker från 1700- och 1800-talen. Här finns en del intressanta proveniensexemplar, bland annat en bok dedicerad till Karl XIV Johan, flera arbeten om brott och straff, en rad kokböcker etc.

Bland kok- och hushållböckerna finns fem stycken som härrör från Östanå och är bundna i de typiska gröna halvsaffianband som prydde många av böckerna i biblioteket där.

Swedbergs ”Ungdoms regel och ålderdoms spegel” från 1709 innehåller även sonen Emanuel Swedenborgs separattryckta översättning av faderns sång med samma namn som bokens titel. Exemplaret har tillhört bomullsvävargesällen Sven Månsson Billsten som var en aktiv boksamlare i Stockholm vid 1800-talets mitt. Han var på intet sätt representativ för boksamlarna i Sverige vid denna tid, vilka oftast var akademiker och/eller högreståndspersoner. Billstens vana att klistra in andras vapensköldar i sina böcker skapade mycket huvudbry för C. M. Carlander i dennes arbete med ”Svenska bibliotek och ex-libris”.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 337

Detta nyhetsbrev innehåller ett urval böcker från Ericsbergs stora slottsbibliotek. Det inleds med en mycket ovanlig tysk översättning av Johan Apelblads intressanta resor, som har tillhört hans barnbarn. Här finns ett samlingsband med några av de äldsta svenska översättningarna av Nicolas Boileau, vilka utfördes av Joachim von Düben. Vidare kan nämnas flera intressanta skrifter rörande Sveriges kyrkohistoria och ett fint exemplar av Rydins ”Om yttrandefrihet och tryckfrihet” 1859.

Stagnelius ”Bacchanterna eller fanatismen” 1822 sitter först i ett samlingsband med svensk dramatik från 1820-talet och nyhetsbrevet avslutas med ett fint exemplar av Johan Julius Åstrands fylliga ”Universal-lexikon för köpmän, fabrikanter, konsuler och alla, som stå i närmare beröring med handeln, omfattande handelsgeografi och statistik, in- och utländska handels-usancer, handels- och vexel-lagar, tullbestämmelser och tulltaxor, in- och utförsel af produkter och fabrikater till och från Sverige; reduktion af utländska mynt, mått och vigter till motsvarande svensk valör; teknologi, landtbruk, fysik och kemi, såvida de röra handeln i allmänhet och svenska handeln isynnerhet, m.m.” från 1855.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!

Cyberkatalog 28 – Jul- och nyårshälsning

Denna lilla cyberkatalog innehåller ett urval böcker, småskrifter och annat med jul- och nyårstema samt en och annan fyrverkeriskrift. Antikvariatet sammanställde en sådan 2015 och har sedan dess samlat ihop ett nytt material. Här finns ett antal hjälpredor till julklappsrim, en del barnböcker på temat och ganska många skrifter som bara har jul eller nyår i titeln i hopp om att sälja lite extra. Den nyaste boken i materialet är ett exempel på hur trevligt Gustav VI Adolf presenterade sina julklappar.

Samtidigt vill vi på antikvariatet passa på att tacka så mycket för det här året. Det har varit ett märkligt och utmanande år för de flesta. Vi är glada och tacksamma för de många kontakter vi haft med våra kunder under året och ser fram emot fortsatta förbindelser!

Klicka här för att läsa katalogen!

God jul och gott nytt år
från oss alla på antikvariatet!

Ps. Antikvariatet kommer att ha stängt två torsdagar i rad då dessa dagar sammanfaller med julafton respektive nyårsafton. Torsdagen den 17 december blir därmed årets sista fasta öppettid, men det går att hämta beställda böcker eller titta efter en julklapp även andra dagar efter överenskommelse. Från torsdagen den 7 januari 2021 är det återigen öppet som vanligt mellan 15:00 och 18:30. Även våra populära nyutlägg kommer att ligga nere från och med nu och en tid in på det nya året så både ni och vi hinner pusta ut lite. Däremot är vårt sortiment som vanligt tillgängligt dygnet runt via Antikvariat.net. Ds.

Nyhetsbrev 336

Tomas Jansson (1951-2016) hade många strängar på sin lyra. Han var läkare och antikvariatsbokhandlare, men också esperantist och ideellt verksam inom politik och föreningsliv. Han var ordförande i Svenska antikvariatföreningen och en av initiativtagarna till Hagströmerbibliotekets vänförening, där han var kassör. Under en period arbetade han även på Hagströmerbiblioteket, vilket ytterligare fördjupade hans stora medicinhistoriska kunskaper.

Som synes var böcker ett intresse, eller snarare en passion. Detta märktes även i hans hem där ett referensbibliotek inom bokhistoria tog stor plats. Delar av det lyste alldeles särskilt med fina band. Böckernas yttre spelade en viktig roll för honom och han köpte äldre vackra band och beställde nya hos flera av landets främsta bokbindare. Ett urval av dessa finns till salu i detta nyhetsbrev.

När Tomas Jansson dog i cancer förlorade vi i bokvärlden en entusiastisk och kunnig antikvariatsbokhandlare och vän.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Katalog 83 och 84

Antikvariatet har i dagarna haft glädjen att efter ett alltför långt uppehåll skicka ut, inte bara en, utan två tryckta kataloger.

Båda katalogerna består av böcker ur bokbindaren Arne Nilssons bibliotek. Den första, katalog 83, presenterar 50 nummer ur hans samling av exempel på fint utförda och tidstypiska bokband från perioden 1800-1865. Den andra katalogen, nummer 84, består av 125 böcker om bokband och bokbinderi. Många av dessa är inbundna av ägaren själv.

Följ denna länk för att läsa Katalog 83

och denna för att läsa Katalog 84.

Nyhetsbrev 335

Detta nyhetsbrev innehåller som vanligt 25 poster. De är uppställda i alfabetisk ordning från Almquist till Örnsköld. Här finns både ”Fredmans epistlar” och ”Fredmans sånger” i original, den förra med en medbunden undertecknad kvittens av Fredman själv. En rad trevliga samtida bokband pryder nyhetsbrevet, bland andra 12, 17, 18 och 24. En av posterna är två signerade skinnband av Johan Berggren i Lund. Denne är extra aktuell tack vare Björn Dals nya bok ”Bunden i Lund”.

I urvalet finns också ett antal intressanta samlingsband, varav tre härrör från biblioteket på Ericsberg.

Klicka på länken för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 334

Detta nyhetsbrev består av ett blandat urval äldre böcker och småskrifter. Ett tema är ekonomi och företagshistoria från Gustaf Regnérs minnesskrift över Jonas Alströmer till Johan Crispin Ulffs plan för manufakturer i Hälsingland, vilken avslutas med ett av de äldsta aktieprospekten i Sverige.

Ett antal av dessa och andra skrifter speglar även den svenska frihetstiden. Rakt in i dess politiska centrum kommer man i Johan Funcks ”Regerings-samfunds enda bestånd”, som tillhört Gustaf Kierman. Märklig är också landshövding Carl Gustaf Wennerstedts minnen rörande ”stora daldansen”.

Ett intressant rättshistoriskt dokument är Am Walds åsikter om rättegångsväsendet i upplagan från 1619 och i översättning av den flitiga Eric Schroderus samt ur Lars von Engeströms bibliotek. J. J. Thomæus ovanliga biografi om Erasmus av Rotterdam finns också till salu, liksom ett strålande läckert exemplar av Fischerströms ”Utkast till beskrifning om Mälaren”, vilket via Säbylund kommer ur Österbybruks bibliotek.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 333

Detta nyhetsbrev har numret 333. Det är nog inte bara vi bland bokintresserade som genast förknippar den nummerkombinationen med Björck & Börjessons klassiska antikvariatskatalog nummer 333 som presenterade ”svensk litteratur genom fem århundraden”, det största utbud antikvarisk svensk skönlitteratur som någonsin synts till i en katalog. Det faller sig därför naturligt att ha ett urval svensk vitterhet i föreliggande nyhetsbrev, även om det i jämförelse med katalogen från 1939 är modest ur alla synvinklar.

Antikvariatet slår gärna ett slag för den svenska vitterheten, den äldre svenska skönlitteraturen, som ett intressant samlarområde. Bland de 25 titlarna i detta nyhetsbrev finns flera som tillhört framstående samlare på området, som Axel Abramson, Gustaf Berndtsson, Gerard Bonnier, Arvid och Rosa Hernmarck, Thorsten Laurin och Sten Westerberg.

Följ denna länk för att läsa nyhetsbrevet!